About the author
Sources
Lähteet

[1] Turcotte, C., Blanchet, M. R., Laviolette, M., & Flamand, N. (2016). The CB2 receptor and its role as a regulator of inflammation. Cellular and Molecular Life Sciences, 73(23), 4449–4470. https://doi.org/10.1007/s00018-016-2300-4 [Lähde]

[2] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Lähde]

[3] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Lähde]

[4] Hill, A. J., Weston, S. E., Jones, N. A., Smith, I., Bevan, S. A., Williamson, E. M., Stephens, G. J., Williams, C. M., & Whalley, B. J. (2010). Δ9-Tetrahydrocannabivarin suppresses in vitro epileptiform and in vivo seizure activity in adult rats. Epilepsia, 51(8), 1522–1532. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2010.02523.x [Lähde]

[5] Bolognini, D., Costa, B., Maione, S., Comelli, F., Marini, P., di Marzo, V., Parolaro, D., Ross, R. A., Gauson, L. A., Cascio, M. G., & Pertwee, R. G. (2010). The plant cannabinoid Δ9-tetrahydrocannabivarin can decrease signs of inflammation and inflammatory pain in mice. British Journal of Pharmacology, 160(3), 677–687. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2010.00756.x [Lähde]

[6] García, C., Palomo-Garo, C., García-Arencibia, M., Ramos, J., Pertwee, R., & Fernández-Ruiz, J. (2011). Symptom-relieving and neuroprotective effects of the phytocannabinoid Δ9-THCV in animal models of Parkinson’s disease. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1495–1506. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01278.x [Lähde]

[7] Campillo, N., & Paez, J. (2009). Cannabinoid System in Neurodegeneration: New Perspectives in Alzheimers Disease. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 9(5), 539–559. https://doi.org/10.2174/138955709788167628 [Lähde]

Back

Mikä on THCV?

Mikä on THCV?

THCV on yksi yli sadasta kannabiskasvin tuottamasta kannabinoidista. Tutkijat kartoittavat tällä hetkellä molekyylin potentiaalia hoitokäytössä. Tutkimus on yhä alkuvaiheessaan, mutta kannabinoidi on jo tähän mennessä osoittanut joitain mielenkiintoisia ominaisuuksia. Tutustu THCV:hen alla!

Esittelyssä THCV

THCV, tai tetrahydrokannabivariini, on THC:n läheinen sukulainen ja jakaa sen kanssa samantapaisen molekyylirakenteen. Molemmat kannabinoidit sitoutuvat endokannabinoidijärjestelmän CB1-reseptoreihin. THCV ja THC toimivat näiden reseptoreiden vastavaikuttajina, mikä tarkoittaa sitä, että ne lisäävät vapautustahtia. CB1-reseptoreita löytyy ympäri keskushermostoa ja ne liitetään kannabinoidien psykoaktiivisiin vaikutuksiin. Toisin kuin THC, aiheuttaa THCV annosriippuvaisen vaikutuksen näihin reseptoreihin.

Alhaiset annokset kannabinoidia itse asiassa estävät CB1-reseptoreita ja rajoittavat THC:n psykoaktiivista vaikutusta. Sen sijaan korkeat annokset näyttävät aktivoivan näitä kohteita ja tuottavan psykoaktiivisia vaikutuksia. THCV:n tuottama päihtymys on erilainen kuin THC:n; vaikutukset eivät kestä yhtä kauan, ollen myös stimuloivampia ja mahdollistaen selkeämmän ajattelun.

THCV ottaa myös CB2-reseptorit kohteekseen endokannabinoidijärjestelmässä. Näitä alueita löytyy koko immuunijärjestelmässä ja ne vaikuttaisivat olevan säätelevässä roolissa[1] tulehdussairauksia käsittelevissä kokeissa.

THCV on useimmissa kannabislajikkeissa vähän esiintyvä kannabinoidi. Sitä esiintyy kuitenkin suhteellisen suurissa määrin tietyissä eteläafrikkalaisissa kannabiksen kemotyypeissä. Kasvattajat ovat myös onnistuneet valikoivasti jalostamaan lajikkeita[2], joiden kuivapainosta jopa 16 % on THCV:tä.

THCV:llä on kuitenkin monia tähän mennessä paljastumattomia salaisuuksia. Olemme vasta kannabistieteen alkutaipaleella ja ihmisillä tehtyjä kokeita tarvitaan, jotta voidaan koota selkeä kuva THCV:n vaikutuksista. Toistaiseksi meidän täytyy nojata eläin- ja solututkimukseen saadaksemme viitteitä molekyylin potentiaalista. Seuraavaksi tutustumme THCV:n mahdollisiin sivuvaikutuksiin ja sen jälkeen tarkastelemme viimeisimpiä tutkimustuloksia.

Sivuvaikutukset

Emme tiedä paljoakaan THCV:n vaikutuksista ihmisiin. Siitä syystä myöskään mahdollisia sivuvaikutuksia ei juurikaan olla tutkittu. Johtuen siitä, että THCV voi aktivoida CB1-reseptoreita suurina annoksina, kävisi järkeen, että sillä voisi olla joitain samoja potentiaalisia sivuvaikutuksia kuin THC:llä. Näihin lukeutuvat ahdistuneisuus, vainoharhaisuus, kuiva suu, silmien punoitus, lähimuistin huononeminen, kohonnut sydämen syke ja hidastunut reaktioaika.

Mitä sanottavaa tutkimuksella on?

Mikä on THCV?

Ei varmastikaan tule yllätyksenä, että THCV:llä näyttäisi olevan potentiaalia hoitokäytössä. Jokainen tähän mennessä tutkittu kannabinoidi vaikuttaa lupaavalta jollakin osa-alueella. THCV ei ole poikkeus ja aikaisen vaiheen tutkimukset osoittavat, että kannabinoidi voi auttaa hillitsemään ruokahalua, kohtauksia, tulehduksia ja hermostoa rappeuttavien sairauksien oireita.

THCV voi edesauttaa painonpudotusta hillitsemällä ruokahalua. THC on kuuluisa sen ruokahalua lisäävistä ominaisuuksistaan ja vaikka tämä lopputulema voikin olla hyödyksi joissain tapauksissa, voidaan THCV:tä käyttää saavuttamaan vastakkainen vaikutus. THCV vähentää nälän tunnetta estämällä CB1-reseptoreita. Tämä antaa viitteitä siihen, että kannabinoidia voisi kenties tulevaisuudessa käyttää syömishäiriöiden hoidossa. Lisäksi molekyyli saattaa auttaa rasvan polttamisessa. Tutkimus[3] on osoittanut, että THCV voi vähentää kehon rasvaa samalla, kun lisää energiankulutusta hiirillä.

Tutkijoiden mukaan endokannabinoidijärjestelmä on merkittävässä roolissa kehonpainon ja aineenvaihdunnan säätelyssä. Ensimmäisen vaiheen ihmiskokeita suoritetaan tällä hetkellä, jotta THCV:n turvallisuus ja siedettävyys saataisiin määriteltyä.

THCV vaikuttaa saavan aikaan myös antikonvulsanttisia vaikutuksia. Molekyyli saattaakin liittyä toisen kannabinoidin – nimittäin CBD:n – seuraan sairauksien, kuten epilepsian hoidossa. Alkuvaiheen tutkimuksessa[4], joka julkaistiin Epilepsia-lehdessä, testattiin THCV:tä rottien aivokudoksen kouristusmallissa. Kannabinoidi vähensi huomattavasti epilepsiaan liittyvää toimintaa. Tutkijat päättelivät, että THCV:tä voitaisiin käyttää mahdollisesti hoitavana tuotteena ylikiihtymystä aiheuttavissa sairauksissa.

Eläinkokeissa on THCV:n havaittu omaavan sekä tulehdusta että kipua lievittäviä ominaisuuksia. Vuoden 2010 tutkimuksessa[5] annosteltiin kannabinoidia hiirille tarkoituksena testata sen vaikutuksia takajalan turpoamiseen. Tutkijat saivat selville, että THCV kykeni vähentämään kipua ja lievittämään tulehdusta, mahdollisesti CB1- ja BC2-reseptoreita aktivoimalla.

THCV esiintyy myös potentiaalisena yhdisteenä hermostoa rappeuttavien sairauksien hoidossa. Tutkijat päättelivät annostellessaan THCV:tä Parkinsonin taudin eläinkokeessa[6] seuraavaa: "Ottaen huomioon sen antioksidanttiset ominaisuudet ja sen kyvyn aktivoida CB2-reseptoreita, mutta ehkäistä CB1-reseptoreita, on Δ9‐THCV:llä lupaava farmakologinen profiili Parkinsonin taudin etenemisen hidastamisen sekä taudin oireiden helpottamisen näkökulmasta." Tutkijat pitävät myös CB2-reseptoria lupaavana farmakologisen tutkimuksen kohteena[7] neurologisten sairauksien, kuten Alzheimerin taudin hoidossa. Siten THCV voi osoittautua hoitovaihtoehdoksi tulevaisuudessa.

Laillinen asema

THCV on jokseenkin harmaalla alueella, mitä laillisuuteen tulee. Molekyyli ei ole laajalti tunnettu tai erityisesti kielletty, mutta on oletusarvoisesti laiton eri paikoissa. Yhdistyneen kuningaskunnan psykoaktiivisia aineita koskeva laki kieltää kaikki aineet, jotka kykenevät saamaan aikaan psykoaktiivisen vaikutuksen, kriminalisoiden sen myötä myös THCV:n. Yhdysvaltojen hallitus ei erityisesti luokittele THCV:tä 1-luokkaan kuuluvaksi aineeksi. "Marihuanauutetta" pidetään kuitenkin laittomana liittovaltion tasolla, mikä tekee myös THCV:n hallussapidosta laitonta. Liittovaltion laeista huolimatta on kannabis kuitenkin laillista monissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Niissä voivat käyttäjät ostaa THCV:tä runsaasti sisältäviä tuotteita niitä myyvistä liikkeistä.

Author
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Lukella on yli vuosikymmenen kokemus CBD- ja kannabinoiditekstien kirjoittamisesta. Hän toimii Cibdolin sekä muiden kannabinoidijulkaisujen johtavana toimittajana tarjoten tosiasiallista, todisteisiin pohjautuvaa sisältöä. Hänen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat CBD:n lisäksi fitness, ravitsemus ja sairauksien ehkäisy.
Lähteet

[1] Turcotte, C., Blanchet, M. R., Laviolette, M., & Flamand, N. (2016). The CB2 receptor and its role as a regulator of inflammation. Cellular and Molecular Life Sciences, 73(23), 4449–4470. https://doi.org/10.1007/s00018-016-2300-4 [Lähde]

[2] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Lähde]

[3] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Lähde]

[4] Hill, A. J., Weston, S. E., Jones, N. A., Smith, I., Bevan, S. A., Williamson, E. M., Stephens, G. J., Williams, C. M., & Whalley, B. J. (2010). Δ9-Tetrahydrocannabivarin suppresses in vitro epileptiform and in vivo seizure activity in adult rats. Epilepsia, 51(8), 1522–1532. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2010.02523.x [Lähde]

[5] Bolognini, D., Costa, B., Maione, S., Comelli, F., Marini, P., di Marzo, V., Parolaro, D., Ross, R. A., Gauson, L. A., Cascio, M. G., & Pertwee, R. G. (2010). The plant cannabinoid Δ9-tetrahydrocannabivarin can decrease signs of inflammation and inflammatory pain in mice. British Journal of Pharmacology, 160(3), 677–687. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2010.00756.x [Lähde]

[6] García, C., Palomo-Garo, C., García-Arencibia, M., Ramos, J., Pertwee, R., & Fernández-Ruiz, J. (2011). Symptom-relieving and neuroprotective effects of the phytocannabinoid Δ9-THCV in animal models of Parkinson’s disease. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1495–1506. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01278.x [Lähde]

[7] Campillo, N., & Paez, J. (2009). Cannabinoid System in Neurodegeneration: New Perspectives in Alzheimers Disease. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 9(5), 539–559. https://doi.org/10.2174/138955709788167628 [Lähde]

Tuotehaku