Mikä on CBG (kannabigeroli)?
Mikä on CBG (kannabigeroli)?

Mitä CBG on?

Kannabigeroli on THC:n, CBD:n ja CBC:n esiastemolekyyli. Kaikki kannabinoidit ovat peräisin CBG:n happamasta versiosta (CBGA). CBG:n eristäminen ja uuttaminen on haastavaa johtuen siitä tavasta, jolla kannabinoidit syntetisoivat entsyymien (geranyylipyrofosfaatti ja oliivihappo) kanssa ja muuttavat kemiallista rakennettaan kasvin kehityksen aikana. On arvioitu, että noin 1 % kypsän Cannabis sativa -kasvin kannabinoidipitoisuudesta on CBG:tä.

Yhteenveto

• Esiastekannabinoidi
• Pidetään Cannabis sativa -kasvin vähäisenä ainesosana
• On osoittanut affiniteettia CB1- ja CB2-reseptoreihin
• Ei-psykotrooppinen
• Rajallinen tutkimustieto
• Hoitotarkoitukseen käytetyt annokset CBG:tä vaikuttavat olevan sivuvaikutuksettomia

Tukeva tutkimus

Mikä on CBG (kannabigeroli)?

CBG:n hoitavia vaikutuksia koskeva tutkimus on hyvin rajallista. Viimeistellyistä tutkimuksista suurin osa on suoritettu in vitro -menetelmällä tai eläinkokeina.

Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics -lehdessä julkaistu eläinkoetutkimus tarkasteli CBG:n vaikutusta simuloidun Huntingtonin taudin hoidossa. Tutkijat saivat selville, että "CBG oli äärimmäisen aktiivinen neuroprotektantti hiirillä – – parantaen motorisia puutteita ja säilyttäen striataalisia neuroneja". Tutkijat päättelivät tulostensa "avaavan uusia tutkimusteitä", mutta mainitsivat myös, että kannabinoidin toimintamekanismi ei vielä ole tiedossa (Valdeolivas et al., 2014).

Katsaus Cannabis sativa -kasvista löytyviin kannabinoideihin osoitti, että CBD:llä, CBC:llä, CBG:llä, CBN:llä ja THC:llä on kaikilla luonnostaan antibakteerisia ominaisuuksia. Yhdessä nautittuina vaikuttivat yhdisteet antavan viitteitä "tehokkaasta aktiivisuudesta eri metisilliiniresistenttien Staphylococcus aureus -bakteerien torjunnassa". Toimintamekanismia oli kuitenkin vaikeaa määritellä (Appendino et al., 2008).

Biochemical Pharmacology -julkaisussa todettiin, että CBG:tä "voitaisiin harkita kliinisten kokeiden ainesosaksi IBD-potilaiden hoidossa", kiitos eläinkokeilla saatujen tulosten. Kun hiirille oli aiheutettu ensin paksusuolen tulehdus, vähensi CBG paksusuolen painoa, typpioksidin tuotantoa ja "reaktiivisten happilajien muodostumista suoliston epiteelisoluissa" (Borrelli et al., 2013).

Vuonna 1990 kannabinoidi THC:n ja CBG:n vaikutuksia vertailtiin glaukooman hoidossa. Eläinkokeista saivat tutkijat selville, että jatkuvasta kannabinoidien nauttimisesta seurasi "huomattava silmänpaineen laskeminen". He saivat selville myös, että "molemmat kannabinoidit tuottivat 2–3-kertaisen kammionesteen ulosvirtauksen lisääntymisen". Tutkimuksen päätelmänä oli, että "kannabigerolilla ja siihen liittyvillä kannabinoideilla saattaa olla potentiaalia glaukooman hoidossa" (Colasanti, 1990).

Laillinen asema

Edellyttäen, että kannabigeroli on uutettu teollisesta hampusta, pidetään yhdistettä laillisena. CBG:tä ole listattu Yhdistyneiden kansakuntien psykotrooppisia aineita koskevaan yleissopimukseen tai torjunta-ainelakiin.

Tuotehaku