Optimoi uniaikataulusi unilaskurin avulla

Published:

Unilaskuri voi olla arvokas apuväline uniaikataulun optimoinnissa ja yleisen terveyden parantamisessa. Ymmärtämällä vuorokausirytmimme monimutkaisuutta voimme tehdä valistuneita valintoja siitä, milloin mennä nukkumaan ja milloin nousta ylös parhaan mahdollisen levon saavuttamiseksi. Tässä blogikirjoituksessa opit unirytmilaskurin käytön tärkeydestä ja siitä, miten se vaikuttaa laadukkaan unen saavuttamiseen.

Tutustumme silmien nopean liikkeen (NREM) ja nopean liikkeen (REM) unen eri vaiheisiin sekä niiden merkitykseen hyvän yöunen ylläpitämisessä. Lisäksi keskustelemme riittämättömän unen seurauksista - sekä lyhyellä aikavälillä (mieliala ja kognitio) että pitkällä aikavälillä (terveysriskit) - ja tutkimme terveellisiä tapoja edistää parempaa nukkumista.

Löydä lopuksi terveellisiä tapoja, jotka edistävät parempaa unenlaatua, kuten liikunnan sisällyttäminen rutiineihisi ja stimulanttien välttäminen lähellä nukkumaanmenoaikaa. Tutustu lisäksi erilaisiin nykyisin saatavilla oleviin unilaskureihin löytääksesi sellaisen, joka parhaiten vastaa tarpeitasi parempien nukkumistottumusten saavuttamiseksi.

Unilaskureiden merkitys

Unilaskurit ovat tärkeitä välineitä unen ja yleisen terveyden optimoimiseksi, sillä ne määrittävät ihanteellisen nukkumaanmeno- ja heräämisajan esimerkiksi iän, elämäntavan ja päivittäisten rutiinien perusteella. Lepo on välttämätön osa fyysisen, henkisen ja emotionaalisen terveyden säilyttämistä. Tässä jaksossa käsitellään unilaskennassa huomioon otettavia tekijöitä ja unilaskurin käytön etuja.

Unilaskelmissa huomioon otettavat tekijät

 • Ikä: Kansallinen unisäätiö (National Sleep Foundation ) antaa ohjeita siitä, kuinka paljon unta ihmiset tarvitsevat ikäryhmästä riippuen.
 • Elämäntapa: Henkilön ammatti tai päivittäiset toiminnot voivat vaikuttaa hänen tarvitsemansa levon määrään. Esimerkiksi intensiivistä fyysistä työtä tekevät saattavat tarvita enemmän lepoa kuin istumatyötä tekevät.
 • Päivittäinen rutiini: Tämä auttaa säätelemään luonnollista unirytmiämme (jota kutsutaan myös vuorokausirytmiksi), mikä helpottaa nukahtamista yöllä ja lepoa valveillaoloaikana.

Unilaskurin käytön edut

 1. Parempi unenlaatu: Käyttäjät voivat kokea syvempiä NREM-univaiheita (non-rapid eye movement) sekä pidempiä REM-jaksoja, jotka ovat molemmat elintärkeitä, jotta he tuntevat olonsa virkeäksi herätessään joka aamu.
 2. Vähemmän tapauksia, joissa päiväaikainen liiallinen väsymys tai horrostaminen johtuu keskeytyneistä sykleistä: Tämä voi johtaa keskittymisen ja tuottavuuden heikkenemiseen valveilla ollessa.
 3. Parempi yleinen terveys: Niihin kuuluu muun muassa kroonisten sairauksien, kuten sydänsairauksien, diabeteksen, liikalihavuuden, masennuksen ja ahdistuneisuuden riskin väheneminen. Lisäksi se edistää parempaa immuunijärjestelmän toimintaa ja kognitiivista suorituskykyä.

Unilaskurin käyttäminen nukkumistottumusten räätälöintiin voi auttaa takaamaan, että annat itsellesi palauttavan tauon, jota se tarvitsee parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Ymmärtämällä, miten tekijät, kuten ikä ja elämäntapavalinnat, vaikuttavat yksilöllisiin tarpeisiimme - sekä kiinnittämällä huomiota siihen, milloin tunnemme itsemme luonnostaan väsyneiksi tai hereillä päivän mittaan - käyttäjät voivat hallita omaa hyvinvointiaan tekemällä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, milloin heidän pitäisi mennä nukkumaan ja herätä aamulla henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella sen sijaan, että he vain noudattaisivat yhteiskunnallisia normeja ja odotuksia.

Unilaskureiden tarpeellisuutta ei voi korostaa liikaa, sillä ne voivat antaa tarkan arvion maksimaalisen hyvinvoinnin kannalta välttämättömän levon määrästä ja laadusta. Tätä silmällä pitäen on tärkeää ymmärtää, miten tyypillisen unijakson eri vaiheet vaikuttavat yleiseen hyvinvointiimme, ennen kuin käyttää laskuria.

Unisyklien ymmärtäminen

Unisyklien käsitteen ymmärtäminen on elintärkeää pyrittäessä optimaaliseen uneen. Nämä syklit koostuvat NREM- ja REM-vaiheista, jotka kestävät tyypillisesti noin 90 minuuttia kumpikin. Herääminen syklin aikana voi aiheuttaa horrostusta tai sekavuutta, jota kutsutaan univajeeksi. Tutustutaan seuraavaksi ei-nopeiden silmänliikkeiden (NREM) ja nopeiden silmänliikkeiden (REM) vaiheisiin, jotka ovat välttämättömiä fyysisen palautumisen ja muistin vahvistamisen kannalta.

Ei-nopean silmänliikkeen (NREM) vaiheet

NREM-unessa on kolme erillistä vaihetta, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä fyysisen palautumisen ja muistin vahvistamisen kannalta:

 1. N1: Tämä kevyin vaihe merkitsee siirtymistä valveillaolosta uneen. Tässä vaiheessa sydämen syke hidastuu, kehon lämpötila laskee hieman ja lihakset alkavat rentoutua.
 2. N2: Kun etenet syvempään rentoutumiseen, aivoaallot hidastuvat entisestään, ja samalla esiintyy satunnaisia "unikierteiksi" kutsuttuja jaksoja. Useimmat aikuiset viettävät tässä vaiheessa noin puolet koko uniajastaan.
 3. N3: Syvä uni tunnetaan myös nimellä syvä uni tai hidasaaltoinen uni (SWS), ja sille ovat ominaisia delta-aallot - hitain aivoaaltotaajuus, joka havaitaan levollisina jaksoina. Tämä vaihe on olennainen fyysisen palautumisen ja kasvuhormonin vapautumisen kannalta.

REM-vaiheen (Rapid Eye Movement) ominaisuudet

Viimeinen vaihe tyypillisessä yöunisyklissä on REM-uni, joka on välttämätöntä kognitiivisille prosesseille ja tunteiden säätelylle. Joitakin tämän vaiheen keskeisiä piirteitä ovat mm:

 • Unelmointi: Se johtuu lisääntyneestä aivotoiminnasta alueilla, jotka vastaavat tunteiden käsittelystä ja visuaalisten kuvien luomisesta.
 • Lihasatonia: Tämä ilmiö tunnetaan nimellä REM-atonia.
 • Nopeat silmänliikkeet: Kuten nimestä voi päätellä, silmät liikkuvat nopeasti suljettujen silmäluomien alla tässä vaiheessa.
 • Lisääntynyt syke ja hengitys: REM-unen aikana havaitaan fysiologisia muutoksia, kuten kohonnut syke ja epäsäännöllinen hengitys.

Täydellinen unijakso kestää tyypillisesti noin 90 minuuttia, ja jokainen seuraava jakso sisältää pidempiä REM-unen jaksoja. Kansallinen unisäätiö suosittelee, että aikuiset pyrkivät saamaan 7-9 tuntia laadukasta lepoa yössä, jotta he saavat riittävästi täydellisiä unijaksoja (lähde). Kun ymmärrämme nämä vaiheet ja niiden merkityksen luonnollisessa unirytmissämme, voimme tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, milloin mennä nukkumaan tai herätä, käyttämällä apuvälineitä, kuten unilaskuria, tai mukauttamalla päivittäisiä rutiinejamme sen mukaisesti.

Unisyklien ymmärtäminen on monimutkainen aihe, joka vaatii lisätutkimuksia. Riittämättömän unen vaikutusten ymmärtäminen on elintärkeää, sillä sillä voi olla vakavia pitkän aikavälin vaikutuksia terveyteen.

Riittämättömän unen seuraukset

Riittämättömään uneen on liitetty kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin, minkä vuoksi on tarpeen lisätä tietoisuutta unen merkityksestä. Näiden vaikutusten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan edistää hyvän yöunen merkitystä ja kannustaa ihmisiä asettamaan unensa etusijalle.

Lyhytaikaiset vaikutukset mielialaan ja kognitioon

Lyhyellä aikavälillä riittämätön uni voi johtaa ärtyneisyyteen, mielialahäiriöihin, heikentyneisiin kognitiivisiin prosesseihin, huonoon päätöksentekokykyyn, muistiongelmiin, immuunijärjestelmän toiminnan heikkenemiseen, liialliseen päiväväsymykseen (National Sleep Foundation), vähentyneeseen seksuaaliseen halukkuuteen (Healthline), parisuhde-epätasapainoon(PubMed Central) sekä ihon ikääntymiseen(WebMD). Riittämättömän unen välittömät vaikutukset voivat vaikuttaa haitallisesti päivittäiseen elämään ja yleiseen hyvinvointiin.

 • Ärtyneisyys: Unen puute johtaa usein kiihtyneisiin tunteisiin ja lisääntyneeseen herkkyyteen negatiivisille ärsykkeille.
 • Mielialaongelmat: Se johtuu serotoniinitasoihin liittyvien aivokemian muutoksista.
 • Kognitiiviset prosessit: Huono uni heikentää tarkkaavaisuutta, ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja oppimiskykyä, mikä vaikuttaa työsuoritukseen tai akateemiseen menestykseen.
 • Muistiongelmat: Univaje vaikuttaa kielteisesti muistin lujittumiseen, mikä vaikeuttaa tärkeiden tietojen tai tapahtumien muistamista.

Riittämättömään lepoon liittyvät pitkän aikavälin terveysriskit

Lyhytaikaisten vaikutusten lisäksi krooninen univaje on yhdistetty useisiin pitkän aikavälin terveysriskeihin. Näitä ovat muun muassa lihavuus(PubMed Central), sydän- ja verisuonitaudit (National Sleep Foundation), diabetes(PubMed Central), korkea verenpaine (JAMA Network), aivohalvaus, Alzheimerin tauti, syöpä ja ennenaikainen kuolleisuus. Lisäksi huonot nukkumistottumukset voivat myös johtaa heikentyneeseen arvostelukykyyn ja lisääntyneeseen onnettomuus- ja loukkaantumisriskiin.

 • Hypertensio: Tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöillä, jotka nukkuvat jatkuvasti alle kuusi tuntia yössä, on suurempi riski sairastua korkeaan verenpaineeseen.
 • Syöpä: Syvän unen aikana tapahtuvan melatoniinin tuotantoon liittyvän hormonien säätelyn häiriöiden vuoksi.
 • Mielenterveyden häiriöt: Jatkuva riittämätön uni voi ajan mittaan vaikuttaa merkittävästi mielenterveysongelmiin, kuten masennukseen tai ahdistuneisuushäiriöihin, pahentamalla oireita tai laukaisemalla jaksoja.
 • Huomautus: Riittämättömään lepoon voi ajan mittaan liittyä myös muita riskejä, kuten fyysisiä ja kognitiivisia haittoja.

Kun otetaan huomioon riittämättömän levon lukuisat seuraukset, on tärkeää asettaa terveelliset unitottumukset etusijalle ja käyttää työkaluja, kuten unilaskuria, oman luonnollisen unisyklin optimoimiseksi. Hyvien unitottumusten priorisointi ja unilaskurin kaltaisten työkalujen käyttö voi auttaa ihmisiä parantamaan yleistä terveydentilaansa ja vähentämään mahdollisuuksia kärsiä riittämättömään lepoon liittyvistä haittavaikutuksista.

Riittämättömän unen vaikutukset voivat olla vakavia, joten on välttämätöntä ryhtyä toimiin hyvän yöunen takaamiseksi. Terveelliset tavat, kuten liikunta ja stimuloivien aineiden välttäminen lähellä nukkumaanmenoaikaa, ovat avainasemassa unen laadun parantamisessa.

Terveelliset tavat parantaa unen laatua

Jos haluat parantaa yleisiä nukkumistottumuksia, harkitse unilaskurin käyttöä muiden terveellisten käytäntöjen ohella. Riittävän unen saavuttaminen on tärkeää fyysisen, henkisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Kun varaat aikaa itsehoitoon ja toteutat tarvittaessa muutoksia mahdollisten uniongelmien ratkaisemiseksi, voit varmistaa hyvän yöunen.

Liikunnan rooli hyvän nukkumisen edistämisessä

Säännöllisen liikunnan on osoitettu edistävän parempaa unen laatua vähentämällä stressitasoa ja lisäämällä syvän unen määrää joka yö. Tavoittele vähintään 150 minuuttia keski-intensiteettistä aerobista toimintaa tai 75 minuuttia voimakasta aerobista toimintaa viikoittain sekä lihaksia vahvistavaa toimintaa kahtena tai useampana päivänä viikossa.

 • Aerobinen harjoittelu, kuten kävely, uinti tai pyöräily, voi lisätä sykettä ja parantaa sydämen terveyttä.
 • Lihaksia vahvistavat toiminnot, kuten painonnosto tai vastusharjoittelu, voivat lisätä lihasmassaa ja aineenvaihduntaa.
 • Kun löydät itsellesi mieluisan liikuntamuodon, on helpompi pitää rutiinisi johdonmukaisena.

Stimulanttien välttäminen lähellä nukkumaanmenoaikaa

Tiettyjen aineiden tiedetään häiritsevän luonnollista unirytmiämme. Optimaalisen palauttavan unen saavuttamiseksi:

 1. Vältä kofeiinia: Kofeiini on kahvissa, teessä, suklaassa, energiajuomissa ja joissakin lääkkeissä esiintyvä piriste, joka voi häiritä nukahtamisprosessia, jos sitä nautitaan liian lähellä nukkumaanmenoaikaa. Kofeiinista on suositeltavaa pidättäytyä 4-6 tuntia ennen nukkumaanmenoa, jotta saavutetaan optimaalinen ja palauttava uni.
 2. Vähennä alkoholinkäyttöä: Vaikka alkoholi saattaa aluksi auttaa nukahtamaan, se voi häiritä unirytmiäsi ja aiheuttaa unen pirstaleisuutta myöhemmin yöllä. Alkoholinkäytön rajoittaminen muutama tunti ennen nukkumaanmenoa parantaa unen yleistä laatua.
 3. Rajoita nikotiinin käyttöä: Nikotiini on toinen stimulantti, joka voi häiritä luonnollisia unirytmejä. Vältä tupakointia tai muiden tupakkatuotteiden käyttöä kahden tunnin sisällä ennen nukkumaanmenoa, jotta lepo olisi parempi.

Näiden terveellisten tapojen lisäksi kannattaa harkita seuraavien unihygieniaa parantavien strategioiden toteuttamista:

 • Luo johdonmukainen rutiini luomalla säännölliset ajat, jolloin menet nukkumaan ja heräät joka aamu.
 • Tee makuuhuoneestasi pimeä, hiljainen ja mukava valitsemalla tukeva patja ja minimoimalla ulkopuolisista lähteistä, kuten liikenteestä tai naapureista, tulevat meluhäiriöt.
 • Vältä altistumista kirkkaille valoille juuri ennen nukkumaanmenoa, sillä se voi häiritä elimistömme melatoniinin tuotantoa, joka on sisäisen kellomme (vuorokausirytmi) säätelystä vastaava hormoni.

Hyvän uniterveyden ylläpitäminen edellyttää omistautumista ja johdonmukaisuutta näiden tapojen harjoittamisessa. Arvioimalla, miltä sinusta tuntuu joka päivä herätessäsi, mukauttamalla rutiinejasi sen mukaisesti esimerkiksi stressitason tai päivittäisten aktiviteettien perusteella ja käyttämällä unilaskurin kaltaisia työkaluja asianmukaisten liikuntarutiinien ohella ja välttämällä stimulantteja lähellä nukkumaanmenoaikaa; optimaalisen palauttavan unen saavuttaminen on saavutettavissa oleva tavoite kaikille, jotka pyrkivät parempaan fyysiseen, henkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin laadukkaiden ja levollisten yöunien avulla.

Ottamalla käyttöön terveellisiä tapoja, kuten liikuntaa ja stimulanttien välttämistä lähellä nukkumaanmenoa, voi parantaa unenlaatuaan. Tutustutaan erilaisiin unilaskureihin ja siihen, miten niistä voi olla hyötyä parempien unirutiinien kannalta.

Unilaskureiden tyypit ja niiden hyödyllisyys

Unilaskurit ovat arvokkaita työkaluja, jotka voivat auttaa yksilöitä määrittämään parhaan nukkumaanmeno- ja heräämisajan unenlaadun optimoimiseksi. Unilaskureita on erilaisia, ja kullakin niistä on erilaiset ominaisuudet, jotka sopivat yksilöllisiin tarpeisiin. Tässä jaksossa käsittelemme joitakin suosittuja unilaskurivaihtoehtoja ja sitä, miten niistä voi olla hyötyä yleisen uniterveyden parantamisessa.

1. Unen peruslaskin

Perusunilaskuri ottaa huomioon kokonaisen unijakson keskimääräisen pituuden (noin 90 minuuttia) ja ehdottaa ihanteellista nukkumaanmenoaikaa sen perusteella, milloin sinun on herättävä. Varmistamalla, että et keskeytä luonnollista unisykliä, nämä laskurit pyrkivät minimoimaan heräämisen aiheuttaman horrostilan, joka tunnetaan myös univajeena.

2. Ikään perustuva unilaskuri

Tarvittavan levon määrä vaihtelee iän mukaan, joten on tärkeää, että on olemassa unilaskuri, joka on suunnattu erityisesti eri ikäryhmille, kuten imeväisille, lapsille, teini-ikäisille ja aikuisille. Näissä laskureissa otetaan huomioon sellaiset tekijät kuin kasvupyrähdykset ja kehityksen virstanpylväät ja ehdotetaan samalla optimaalisia nukkumaanmenoaikoja National Sleep Foundationin ohjeiden mukaisesti.

3. Elämäntapasuuntautunut unilaskuri

Elämäntapaan suuntautuneet laskurit ottavat huomioon päivittäiset rutiinit, kuten työaikataulut tai liikuntatottumukset, ennen kuin ne antavat yksilöllisiä suosituksia, joiden avulla voit nukahtaa yöllä ja herätä aamulla virkistyneenä ilman, että huonoista nukkumistottumuksista johtuva liiallinen päiväväsymys aiheuttaa ongelmia.

 • Päiväunilaskimet: Nämä laskurit auttavat yksilöitä määrittämään parhaan ajankohdan päiväunille päivällä, jotta he eivät häiritse luonnollista unirytmiään yöllä. Nämä työkalut auttavat maksimoimaan päiväunien hyödyt ehdottamalla optimaalista kestoa ja ajankohtaa aiheuttamatta kielteisiä vaikutuksia yöunille.
 • Vuorotyön unilaskurit: Nämä laskurit on suunniteltu erityisesti epäsäännöllisiä työaikoja tai vuorotyötä tekeville, ja ne antavat räätälöityjä suosituksia yksilöllisten työvuorojen perusteella. Näin voidaan varmistaa, että työntekijät säilyttävät terveelliset unitottumukset epäsovinnaisista aikatauluista huolimatta.

4. REM-unen laskuri

REM-unilaskurissa keskitytään optimoimaan unen REM-vaiheet suosittelemalla nukkumaanmenoaikoja, jotka mahdollistavat pidempien jaksojen kokemisen tässä tärkeässä vaiheessa, joka liittyy muistin vahvistamiseen ja oppimiseen.

Unilaskurin käytön edut

Sopivan unilaskurin sisällyttäminen päivittäiseen rutiiniin voi parantaa yleistä hyvinvointia merkittävästi edistämällä laadukkaampaa lepoa, joka on välttämätöntä fyysisen, henkisen ja emotionaalisen terveyden ylläpitämiseksi. Joitakin etuja ovat mm:

 • Vähemmän tapauksia, joissa herääminen on tuntunut huojentuneelta tai sekavalta keskeytyneiden unijaksojen vuoksi.
 • Parempi päätöksentekokyky, koska kognitiiviset prosessit paranevat asianmukaisen levon ansiosta.
 • Parantunut immuunijärjestelmä, joka johtuu riittävistä syvän unen vaiheista.
 • Mahdollisesti vähentyneet riskitekijät, jotka liittyvät pitkäaikaisiin terveysongelmiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen tai lihavuuteen, jotka johtuvat kroonisesti huonoista nukkumistottumuksista.

Jos haluat optimoida yöunesi tehokkaasti käyttämällä yhtä näistä hyödyllisistä työkaluista yhdessä muiden terveellisten käytäntöjen, kuten johdonmukaisen liikunnan, nukkumaanmenorutiinien, stimulanttien välttämisen lähellä nukkumaanmenoaikaa, makuuhuoneen ympäristön varmistamisen hyvän yöunen kannalta suotuisan ympäristön ja joka päivä samaan aikaan heräämisen kanssa, saavutat halutut tulokset, mikä johtaa lopulta onnellisempaan elämään, joka on täynnä energiaa ja elinvoimaa.

Usein kysytyt kysymykset suhteessa unilaskuriin

Toimiiko unilaskuri?

Kyllä, unilaskurit voivat tehokkaasti auttaa yksilöitä määrittämään optimaalisen nukkumaanmeno- tai heräämisajan, joka perustuu heidän yksilölliseen unijaksoonsa. Kun nämä työkalut ottavat huomioon esimerkiksi iän, nukkumaanmenotottumusten ja elämäntapavalintojen kaltaiset tekijät, ne antavat yksilöllisiä suosituksia levollisen yöunen saavuttamiseksi. Unilaskurin käytön ohella on kuitenkin tärkeää ylläpitää terveellisiä nukkumistottumuksia.

Kuinka paljon unta pitäisi nukkua Laskin?

Tyypillinen aikuinen tarvitsee 7-9 tuntia unta yössä. Unilaskurit ottavat huomioon erilaisia tekijöitä, kuten iän ja henkilökohtaiset mieltymykset, kun ne määrittävät yksilön ihanteellisen lepomäärän. Jos haluat laskea suositellun yölevon määrän unilaskurin avulla, syötä haluamasi heräämisaika ja noudata ehdotettuja nukkumaanmenoaikavaihtoehtoja.

Onko klo 22.00-4.00 tarpeeksi unta?

Kuusi tuntia yhtäjaksoista lepoa ei välttämättä riitä useimmille aikuisille, jotka tarvitsevat yleensä 7-9 tuntia yössä. Suositeltua lyhytaikaisempi lepoaika voi johtaa kielteisiin lyhyen aikavälin vaikutuksiin mielialaan ja kognitioon sekä pitkän aikavälin terveysriskeihin. On ratkaisevan tärkeää asettaa riittävä lepo etusijalle ottamalla käyttöön johdonmukaisia rutiineja, jotka edistävät parempaa unen laatua.

Mikä on unijaksolaskuri?

Unirytmilaskuri on online-työkalu, joka on suunniteltu auttamaan käyttäjiä tunnistamaan optimaalinen nukkumaanmeno- tai heräämisaika ihmisen luonnollisen vuorokausirytmin ja unijaksojen perusteella. Ottamalla huomioon esimerkiksi iän, elämäntapojen ja henkilökohtaisten mieltymysten kaltaiset tekijät nämä laskurit antavat räätälöityjä suosituksia levollisen yöunen saavuttamiseksi ja minimoimalla samalla häiriöt yksilön luonnollisiin unirytmeihin.

Päätelmä

Yhteenvetona voidaan todeta, että unen eri vaiheiden ymmärtämisellä ja säännöllisten nukkumismallien merkityksen tunnustamisella voi olla suuri vaikutus yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Unilaskurin käyttö optimaalisten lepoaikojen määrittämiseksi ja elämäntapojen mukauttaminen parempilaatuisen unen saamiseksi voi johtaa kognitiivisten toimintojen, mielialan ja päiväkäytön paranemiseen.

Kun otat nämä strategiat osaksi päivittäistä rutiinia, voit torjua univajeen vaikutuksia ja herätä virkeänä joka päivä. Kokeile jo tänään Cibdolin REM- tai nukkumisaikojen laskuria ja aloita nukkumistottumustesi parantaminen!

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku