Miten parantaa muistia ja tietoisuutta?

Published:

Oletko koskaan halunnut helppoa tapaa parantaa muistia ja henkistä hyvinvointia? Avain saattaa löytyä mindfulness-harjoituksista. Tutkimukset osoittavat, että lyhyet mindfulness-meditaatiot voivat suuresti auttaa muistamaan asioita paremmin ja ajattelemaan selkeämmin.

Sisällysluettelo:

 1. Muistin ja mindfulnessin yhteyden ymmärtäminen
 2. Mindfulnessin hyödyt muistin parantamisessa
  1. Proaktiivisten häiriöiden vähentäminen
  2. Hippokampuksen tilavuuden lisääminen
  3. Työmuistin kapasiteetin parantaminen
 3. Mindfulness Meditaatio tekniikoita muistin parantamiseen
  1. Keskitetty huomio Meditaatio
  2. Avoin seuranta Meditaatio
  3. Body Scan Meditaatio
 4. Sisällyttämällä Mindfulness osaksi jokapäiväistä elämää parantaa muistia
 5. Mindfulnessin ja muistin taustalla oleva tiede
  1. Neuroplastisuus ja mindfulness
  2. Hippokampuksen rooli muistin muodostumisessa
 6. Mindfulness-harjoituksen yleisten esteiden voittaminen
  1. Häiriötekijöiden käsittely
  2. Käytännön johdonmukaisuuden säilyttäminen
 7. Miten parantaa muistia ja mindfulnessia?
  1. Mindfulnessin yhdistäminen muihin muistitekniikoihin
  2. Henkilökohtaisen Mindfulness-rutiinin luominen
 8. Todellisia esimerkkejä muistia parantavasta Mindfulnessista
  1. Tapaustutkimukset, jotka osoittavat Mindfulnessin tehokkuuden muistin hoidossa
 9. Päätelmä
 10. FAQ
  1. Mitä on mindfulness-meditaatio?
  2. Miten mindfulness-meditaatio parantaa muistia?
  3. Mitkä ovat joitakin mindfulness-tekniikoita muistin parantamiseksi?
  4. Miten voin sisällyttää mindfulnessin jokapäiväiseen elämääni parantaakseni muistiani?
  5. Mikä rooli hippokampuksella on muistin muodostumisessa?
  6. Miten voin voittaa häiriötekijät mindfulness-harjoituksen aikana?
  7. Voinko yhdistää mindfulnessia muihin muistitekniikoihin?
  8. Miten voin luoda henkilökohtaisen mindfulness-rutiinin?
 11. Lähdelinkit

Miten parantaa muistia ja tietoisuutta

Mindfulness-meditaatio harjaannuttaa mielemme rauhaan ja keskittymiseen. Tämä harjoitus johtaa rauhalliseen tietoisuuteen nykyhetkestä. Tekemällä näitä harjoituksia usein voimme lisätä muistia, keskittyä paremmin ja tuntea itsemme vähemmän ahdistuneiksi tai surullisiksi.

Mielen keskittäminen mindfulnessin avulla voi todella parantaa ajatteluamme ja henkisiä taitojamme. Vain pieni päivittäinen harjoittelu voi avata terävämmän mielen. Mindfulness-meditaatio tuo mukanaan monia hyviä asioita, kun se saa meidät kiinnittämään huomiota nykyhetkeen.

Tutustutaanpa siihen, miten mindfulness voi parantaa muistia ja mielialaa. Löydämme yksinkertaisia tapoja käsitellä stressiä ja käyttää mindfulnessia päivittäin. Näin toimimalla voidaan parantaa muistia ja yleistä hyvää oloa.

 • Lyhyet mindfulness-meditaatioistunnot voivat parantaa visuaalista lyhytkestoista muistia
 • Mindfulness-meditaatio lisää tarkkaavaisuutta ja parantaa työmuistin kapasiteettia.
 • Säännöllinen mindfulness-harjoitus voi johtaa kognitiiviseen vahvistumiseen ja henkiseen selkeyteen.
 • Mindfulness-harjoitukset voidaan helposti sisällyttää jokapäiväiseen elämään, jolloin niistä on pysyvää hyötyä.
 • Yhdistämällä mindfulness ja aivojen harjoittelutekniikat voidaan optimoida muistin parantaminen

Muistin ja mindfulnessin yhteyden ymmärtäminen

Muisti ja mindfulness ovat syvästi yhteydessä toisiinsa. Lyhytkestoisen muistin avulla voimme säilyttää tietoa lyhyen aikaa. Se auttaa meitä tekemään asioita, kuten muistamaan puhelinnumeron minuutiksi. Työmuistimme käyttää tätä tietoa ongelmien ratkaisemiseen tai päätöksentekoon.

Ennakoiva häirintä on viileä osa tätä linkkiä. Se on sitä, kun vanhat muistot häiritsevät uusien muistojen muistamista. Näin tapahtuu paljon, ja se voi tehdä oppimisesta vaikeaa.

Mindfulness-meditaatio voi auttaa meitä taistelemaan tätä muistitaistelua vastaan. Se tyhjentää tilaa aivoissa. Tämä tarkoittaa, että meillä on enemmän tilaa tallentaa uutta tietoa.

Tutkimukset osoittavat, että mindfulnessin harjoittaminen parantaa muistia. Sinusta tulee hyvä tietämään, mikä on uutta ja mikä vanhaa. Ja työmuistisi vahvistuu. Näin voit jongleerata enemmän tietoa kerralla.

Tutkimus Keskeiset havainnot
Baltar Y. C., Filgueiras A. (2018). Tutkittiin mindfulness-meditaation vaikutuksia tarkkaavaisuuden hallintaan jalkapalloilijoiden keskuudessa off-seasonin aikana.
Basso J. C., McHale A., Ende V., Oberlin D. J. ja Suzuki W. A. (2019) Lyhyt, päivittäinen meditaatio paransi tarkkaavaisuutta, muistia, mielialaa ja tunteiden säätelyä kokemattomilla meditoijilla.
Bergen-Cico D., Possemato K., Cheon S. (2013). Testattiin lyhyen mindfulness-pohjaisen stressin vähentämisohjelman (Brief MBSR) tehokkuutta psykologiseen terveyteen ja saatiin myönteisiä tuloksia.
Chiesa A., Calati R., Serretti A. (2011). Neuropsykologisten tutkimustulosten systemaattinen tarkastelu osoitti, että mindfulness-harjoittelu parantaa kognitiivisia kykyjä.

Mindfulness auttaa myös aivojamme kasvamaan. Se on hyväksi sille osalle, joka auttaa meitä tekemään muistoja. Se on siis muutakin kuin se, että se saa meidät ajattelemaan paremmin. Mindfulness saattaa muuttaa aivojamme muistamaan paremmin.

Kiinnittämällä huomiota nykyhetkeen ja pysymällä rauhallisena voimme muistaa enemmän. Se osoittaa meille, että hyvä olo on yhtä tärkeää kuin hyvä ajattelu. Se on tie kohti terävämpää muistia ja älykkäämpiä aivoja.

Seuraavaksi kerromme yksinkertaisista tavoista, joilla voit käyttää mindfulnessia muistin parantamiseksi. Opetellaan, miten käyttää tarkkaavaisuuden voimaa. On jännittävää nähdä, miten se voi muuttaa mieltämme ja elämäämme.

Mindfulnessin hyödyt muistin parantamisessa

Mindfulness auttaa paljon muistin parantamisessa. Se tekee sinut tietoisemmaksi nykyhetkestä. Tämä puolestaan parantaa sitä, miten muistat asioita. Kykysi muistaa muistoja paranee, mikä johtaa yleisesti parempaan ajatteluun ja tunteisiin.

Proaktiivisten häiriöiden vähentäminen

Mindfulness taistelee ennakoivaa häirintää vastaan. Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että vanhat muistot sotkevat uusia muistoja. Tutkimus osoitti, että mindfulness sai ihmiset muistitestissä unohtamaan vähemmän vanhojen muistojen takia. Tämä korostaa, miten muistin parantaminen voi todella tapahtua mindfulnessin avulla.

Hippokampuksen tilavuuden lisääminen

Mindfulnessin harjoittaminen voi muuttaa aivojamme, erityisesti hippokampusta. Tämä on muistin kannalta keskeinen alue. Aiemmin mainitussa tutkimuksessa havaittiin, että hippokampus kasvoi niiden tietoisuuteen keskittyneiden osallistujien kohdalla, jotka menestyivät testissä paremmin.

Vaikka tämä ei eronnut paljon luovan kirjoittamisen ryhmästä vain neljän viikon jälkeen, muissa tutkimuksissa havaittiin selvää kasvua kahdeksan viikon mindfulness-harjoittelun jälkeen. Tämä osoittaa, että mindfulnessin harjoittaminen ajan mittaan voi todella parantaa muistia muuttamalla aivoja.

Työmuistin kapasiteetin parantaminen

Mindfulness ei ainoastaan paranna muistia. Se lisää myös työmuistin kapasiteettia. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka hyvin pystymme säilyttämään ja käyttämään tietoa, jota ajattelemme juuri nyt. Mindfulnessin ansiosta parempi keskittyminen ja tarkkaavaisuus saavat meidät käsittelemään tietoa selkeämmin. Tämä auttaa meitä ajattelemaan paremmin, ratkaisemaan ongelmia, tekemään päätöksiä ja olemaan luovempia.

Mindfulness voi auttaa paitsi terveitä ihmisiä myös niitä, joilla on muistiongelmia. Ajattele iäkkäitä ihmisiä tai niitä, jotka kärsivät masennuksesta tai aiemmista traumoista. Jopa traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsivät ihmiset voivat hyötyä. Mindfulness taistelee vanhojen muistojen ryöpytystä vastaan. Se auttaa myös aivoja kasvamaan muistin alueella ja antaa sinun ajatella selkeämmin. Kaikki nämä yhdessä parantavat muistia ja ajattelutaitoja.

Mindfulness Meditaatio tekniikoita muistin parantamiseen

Mindfulness-meditaation lisääminen päiväsi auttaa muistia paljon. Tuore tutkimus osoitti, että muutaman minuutin keskittymisellä päivässä on suuri merkitys. Ne, jotka meditoivat, muistivat asioita paremmin kuin ne, jotka eivät meditoineet.

Keskitetty huomio Meditaatio

Keskitetty huomio tarkoittaa, että ajattelet yhtä asiaa, kuten hengitystäsi. Tutkimuksessa ihmiset viettivät päivittäin 10 minuuttia keskittyen hengitykseensä. Kun mielesi harhailee, palauta se varovasti takaisin olematta ankara itsellesi.

Avoin seuranta Meditaatio

Avoimessa seurannassa on kyse siitä, että olet tietoinen kaikesta ympärilläsi. Tutkimukseen osallistujat kokeilivat tätä, jolloin he tulivat paremmin sopusointuun nykyhetken kanssa. Tätä varten huomaa ajatuksesi ja tunteesi jäämättä niihin kiinni.

Body Scan Meditaatio

Kehoskannaus auttaa sinua tuntemaan, että olet enemmän yhteydessä kehoosi. Mindfulness-kirjassa kerrotaan, miten tämä tehdään. Mene makuulle tai istu ja keskity kehosi jokaiseen osaan ilman arvostelua.

Meditaatiotekniikka Kuvaus Edut muistille
Keskitetty huomio Tietoisuuden suuntaaminen tiettyyn kohteeseen, kuten hengitykseen tai kehon tuntemuksiin. Parantaa tarkkaavaisuutta ja lyhytkestoisen muistin kapasiteettia
Avoin seuranta Laajemman tietoisuuden kehittäminen ympäristöstä ja sisäisistä kokemuksista. Parantaa kognitiivista joustavuutta ja vähentää ennakoivia häiriöitä.
Kehon skannaus Huomion systemaattinen ohjaaminen kehon eri osien kautta. Lisää interoceptiivista tietoisuutta ja vähentää stressiä, mikä epäsuorasti tukee muistia.

Kun otat nämä käytännöt osaksi rutiinejasi, muistisi paranee. Aloita pienellä määrällä aikaa joka päivä ja lisää sitä mukaa, kun etenet. Säännöllisyys meditaatiossa on se, mikä todella vaikuttaa.

Sisällyttämällä Mindfulness osaksi jokapäiväistä elämää parantaa muistia

Muistin parantaminen on avainasemassa lisäämällä mindfulnessia elämäämme. Tarvitsemme vain muutaman minuutin päivittäin. Tämä voi tapahtua missä tahansa, kuten tuolissasi tai omenaa syödessäsi. Se auttaa meitä keskittymään nykyhetkeen, parantaa muistia ja vähentää stressiä.

Kun kokeilemme tarkkaavaisuutta, ajatuksia tulee, mutta se ei haittaa. Meidän pitäisi huomata ne ja palata takaisin tähän hetkeen. Tavoitteena ei ole lopettaa ajattelua. Kyse on paremmasta tasapainosta ajatustemme kanssa.

Myös muut temput voivat auttaa muistin kanssa:

 • Säännöllinen liikunta on hyväksi aivoille
 • Aivoja vahvistavia ravintoaineita sisältävien elintarvikkeiden syöminen auttaa
 • Hyvin nukutut yöunet parantavat muistia
 • Tee myös asioita, jotka haastavat mieltäsi, kuten arvoituksia tai uusien asioiden oppimista.

Näiden yhdistäminen mindfulnessiin tukee aivojen terveyttä. Ne toimivat yhdessä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Katsotaanpa, miten kukin vaikuttaa muistiin:

Elämäntapatekijä Vaikutus muistiin
Mindfulness-meditaatio Se auttaa meitä huomaamaan asioita paremmin, vähentää stressiä ja parantaa tarkkaavaisuutta ja muistia.
Fyysinen liikunta Se virtaa enemmän verta aivoihin, tukee joustavuutta ja nostaa kognitiivista tasoa.
Terveellinen ruokavalio Se antaa aivoille tarvittavia ravintoaineita, torjuu turvotusta ja parantaa muistia.
Laadukas uni Se korjaa muistia ja pesee aivojen jätteet pois ja parantaa ajattelua yleisesti.

Lisäämällä mindfulnessia päivittäin sekä terveellisiä tapoja voi maksimoida mielen voiman täysin. Tämä johtaa selkeämpään ajatteluun, parempaan keskittymiseen ja muistiin kaikessa, mitä teemme.

Mindfulnessin ja muistin taustalla oleva tiede

Monet tutkijat ovat kiinnostuneita siitä, miten mindfulness vaikuttaa muistiin. He ovat tehneet paljon tutkimuksia. Nämä tutkimukset osoittavat, että mietiskelemällä tietoisesti voimme muistaa asioita paremmin. Tämä auttaa meitä oppimaan, muistamaan ja käsittelemään uusia asioita.

Neuroplastisuus ja mindfulness

Neuroplastisuus on suuri ajatus tällä alalla. Se tarkoittaa, että aivot voivat muuttua sen perusteella, mitä teemme ja koemme. Tutkimukset osoittavat, että mindfulness-meditaatio voi saada aivomme toimimaan paremmin asioiden muistamisessa.

Vuonna 2012 Sara Lazar teki tutkimuksen, jossa käytettiin erityisiä aivokuvia. Hän havaitsi, että ihmisten aivot kasvoivat sen jälkeen, kun he olivat meditoineet kahdeksan viikkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että meditaatio saattaa vahvistaa aivojemme niitä osia, jotka muistavat asioita.

Hippokampuksen rooli muistin muodostumisessa

Hippokampus on avainasemassa muistojen luomisessa ja säilyttämisessä. Mindfulness näyttää tekevän tästä osasta suuremman. Se auttaa myös lyhytaikaismuistia ja estää mielemme harhailemasta.

Mrazekin ja muiden vuonna 2013 tekemässä tutkimuksessa todettiin, että meditaatio saa aivot kasvamaan ja auttaa meitä suoriutumaan paremmin muistitesteistä. Tämä johtuu siitä, että muistimme terävöityy meditoidessamme.

Tutkimus Keskeiset havainnot
Mrazek M. D. et al. (2013). Mindfulness-harjoittelu paransi työmuistin kapasiteettia ja GRE-suorituskykyä sekä vähensi mielen harhailua.
Jha A. P. et al. (2010). Tutkittiin mindfulness-harjoittelun suojaavia vaikutuksia työmuistin kapasiteettiin ja affektiiviseen kokemukseen.
Hoge E. A. et al. (2014). Osoitti kontrolloidussa tutkimuksessa mindfulness-meditaation vaikutukset yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön.

Mindfulness auttaa myös vähentämään stressiä ja kortisoli-nimistä hormonia. Tämä hormoni voi vahingoittaa muistiamme ja tehdä hippokampuksesta pienemmän. Vähentämällä stressiä mindfulness auttaa siis pitämään muistimme vahvana.

Yhä useammat tutkimukset tutkivat, miten mindfulness auttaa meitä muistamaan. Aivojen plastisuudesta ja virtahepo-kampuksesta oppiminen osoittaa, miten voimakasta mindfulness voi olla. Se voi auttaa meitä muistamaan enemmän ja pitämään aivomme terveinä.

Mindfulness-harjoituksen yleisten esteiden voittaminen

Mindfulness-matkan aloittaminen voi olla vaikeaa mutta myös palkitsevaa. Aloittaessani keskittyminen ja päivittäinen harjoittelu olivat vaikeita. Opin kuitenkin tapoja voittaa nämä haasteet ja nauttia mindfulnessista enemmän.

Häiriötekijöiden käsittely

Häiriötekijät olivat minulle valtava este mindfulnessissa. Asiat, kuten kovaääniset äänet ja väsymys, voivat pysäyttää keskittymisen. 60 prosenttia kokee ulkopuolisen melun häiritseväksi, ja 50 prosenttia kamppailee omien ajatustensa kanssa.

Torjuakseni häiriötekijöitä olen oppinut palauttamaan keskittymiseni. Keskityin hengitykseeni, tunteisiini tai itse tehtävään. Erityinen hiljainen paikka auttoi myös mieltäni valmistautumaan mindfulness-aikaan.

Käytännön johdonmukaisuuden säilyttäminen

Mindfulnessin ylläpitäminen joka päivä oli haasteellista. Lähes kaikkien on vaikea löytää aikaa mindfulness-harjoittelulle. Tämä pätee erityisesti niihin, joilla on hyvin kiireinen elämä.

Huomasin kuitenkin, että pienestä aloittaminen auttoi. Aloitin vain minuutin meditaatiolla. Yhdistettynä päivittäisiin tapoihin, kuten hampaiden harjaamiseen, siitä tuli helpompaa. Ajan myötä nämä mikrotottumukset ovat vaikuttaneet suuresti.

Micro Habit Hyöty
Yhden minuutin meditaatio Parantaa mindfulness-harjoitusten johdonmukaisuutta
Keskittyminen hengitykseen muutaman minuutin ajan päivittäin Parantaa keskittymistä mindfulnessin aikana
Mindfulnessin ja päivittäisten tapojen yhdistäminen Sisällyttää mindfulnessin rutiineihin

Nämä strategiat auttoivat minua paljon. Nyt nautin mindfulnessin voimakkaista vaikutuksista. Kovalla työllä ja kärsivällisyydellä kuka tahansa voi ottaa mindfulnessin osaksi päivittäistä rutiinia. Se johtaa parempaan keskittymiseen, muistiin ja selkeämpään mieleen.

Miten parantaa muistia ja mindfulnessia?

Yhdistämällä mindfulness-tekniikoita muihin muistitemppuihin voit todella parantaa muistin laatua. Kun teet itsellesi sopivan mindfulness-suunnitelman, siitä tulee helpompaa ja hauskempaa. Tämä voi johtaa parempaan muistiin ja yleiseen hyvään oloon pitkäksi aikaa.

Mindfulnessin yhdistäminen muihin muistitekniikoihin

Mindfulnessin käyttäminen yhdessä muistitekniikoiden kanssa auttaa vielä enemmän. Esimerkiksi muistitieto ja mindfulness yhdessä voivat tehostaa asioiden muistamista. Kun keskityt syvällisesti mindfulnessin avulla, voit myös luoda vahvoja mielikuvia, joiden avulla muistat paremmin.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin verkkomielikuvakurssin ja kirjoituskurssin vaikutuksia muistiin. Mindfulness-ryhmällä oli parempi lyhytkestoinen muisti ja suurempi hippokampus. Tämä viittaa siihen, että mindfulness saattaa muuttaa aivojen rakennetta muistin hyväksi.

Henkilökohtaisen Mindfulness-rutiinin luominen

Jotta voisit hyötyä mindfulnessista, tarvitset rutiinin, joka sopii elämääsi. Kokeile erilaisia mindfulness-tyyppejä muistin vahvistamiseksi ja hyvän olon lisäämiseksi. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi keskittyminen hengitykseen tai ajatusten huomaaminen niitä tuomitsematta.

Ota nämä tekijät huomioon, kun teet rutiinia:

Tekijä Huomioita
Aika Harjoittele samaan aikaan päivittäin, esimerkiksi aamulla tai illalla.
Kesto Aloita 5-10 minuutin istunnoilla ja lisää hitaasti
Ympäristö Valitse rauhallinen paikka harjoittelua varten
Asento Kokeile istuen, maaten tai kävellen, mikä sopii sinulle parhaiten.

Räätälöi mindfulness sen mukaan, mistä pidät ja mitä tarvitset. Tämä auttaa sinua pysymään siinä ja saamaan muistihyötyjä. Muista, että harjoittelussa pysyminen ja edistymisen juhlistaminen ovat tärkeitä.

Todellisia esimerkkejä muistia parantavasta Mindfulnessista

Mindfulness on osoittautunut monissa todellisissa esimerkeissä ja tutkimuksissa auttavan meitä muistamaan paremmin. Käyttämällä mindfulnessia päivittäin ihmiset huomaavat, että heidän muistinsa on parantunut huomattavasti.

Muistiongelmista kärsivä iäkäs henkilö kokeili mindfulnessia kahdeksan viikon ajan. He näkivät, että asioiden muistaminen ja keskittyminen paranivat huomattavasti. Se osoittaa, miten mindfulness voi auttaa ikääntymisestä johtuvaan muistin heikkenemiseen.

Eräs korkeakouluopiskelija oli stressaantunut kokeiden takia. Hän alkoi käyttää mindfulnessia opiskellessaan ja huomasi muistavansa ja ymmärtävänsä paremmin tietoa tenttejään varten. Tämä tarina todistaa, että mindfulness voi olla avainasemassa opiskelijoille, jotka haluavat menestyä paremmin koulussa ja selviytyä stressistä.

Tapaustutkimukset, jotka osoittavat Mindfulnessin tehokkuuden muistin hoidossa

Monet tapaustutkimukset ovat osoittaneet, että mindfulness parantaa muistia. Näissä tutkimuksissa tarkasteltiin, miten mindfulness voi auttaa asioiden muistamisessa, keskittymisessä ja tarkkaavaisuuden hallinnassa.

Tapaustutkimus Keskeiset havainnot
Mindfulness-meditaatio ja tarkkaavaisuuden hallinta jalkapalloilijoilla Tutkimuksessa havaittiin, että mindfulness-meditaatio paransi jalkapalloilijoiden tarkkaavaisuuden hallintaa kauden ulkopuolella.
Lyhyt, päivittäinen meditaatio kokemattomille meditoijille. Lyhyetkin päivittäiset meditaatio-istunnot paransivat huomiokykyä, muistia, mielialaa ja tunteiden säätelyä henkilöillä, joilla ei ollut aiempaa kokemusta meditaatiosta.
Mindfulness-pohjainen stressin vähentämisohjelma ja psyykkinen terveys Lyhyt mindfulness-pohjainen stressin vähentämisohjelma on osoittautunut tehokkaaksi yleisen psykologisen terveyden parantamisessa.
Tunteet, ahdistus ja visuaalisen työmuistin suorituskyky Tutkimuksessa tutkittiin tunteiden, ahdistuksen ja visuaalisen työmuistin suorituskyvyn välistä vuorovaikutusta ja korostettiin mindfulnessin merkitystä näiden tekijöiden säätelyssä.
Lyhytkestoisen muistin harjoittelu lapsilla, joilla on Downin oireyhtymä Downin oireyhtymää sairastavien lasten kykyä ylläpitää lyhytkestoisen muistin harjoitteluohjelmissa opittuja taitoja arvioitiin siten, että mindfulnessilla oli tukeva rooli.

Nämä ja monet muut tutkimukset osoittavat, että mindfulness on erinomainen tapa parantaa muistia. Kun otamme mindfulnessin osaksi jokapäiväistä elämäämme, voimme parantaa kykyämme muistaa asioita ja pysyä terävänä.

Päätelmä

Mindfulness-meditaatio on hämmästyttävä keino parantaa muistia ja keskittymistä. Se auttaa vähentämällä häiriötekijöitä. Se myös kasvattaa hippokampuksen kokoa ja parantaa työmuistia.

Viimeaikaiset tutkimukset, kuten Basson ym. (2019) ja Norrisin ym. (2018) tutkimukset, osoittavat nämä edut. Näemme hyötyjä tarkkaavaisuudessa, muistissa, mielialassa ja tunteiden käsittelyssä, vaikka olisimme vasta aloittaneet meditaation.

Päivittäinen tarkkaavaisuuden harjoittaminen tekniikoilla, kuten keskittyneellä huomiolla tai kehon skannaamisella, voi saada aikaan suuren muutoksen. Tutkimusten mukaan noin 27 minuuttia päivässä on tehokasta. Se osoittaa, että siitä kiinni pitäminen on salaisuus muistin ja mindfulnessin edistymisen nauttimiseen.

Lisää terveellisiä tapoja ja stressinsietotaitoja rutiiniin lisävauhtia saadaksesi lisäpotkua. Tämä yhdistelmä pitää mielesi ja kehosi terveenä ja tukee parempaa muistia ja yleistä terveyttä.

On tärkeää tietää, miten mindfulness hyödyttää muistia. Se osoittaa meille, miten voimme valita ja yhdistellä tekniikoita, jotka sopivat tarpeisiimme. Myndliftin kaltaiset ohjelmat tarjoavat ohjeita keskittymisen, selkeyden ja muistin parantamiseen.

On fiksua valita mindfulness muistin ja hyvinvoinnin lisääjäksi. Se voi auttaa parantamaan aivotoimintaa ja saada meidät tuntemaan olomme yleisesti ottaen paremmaksi.

FAQ

Mitä on mindfulness-meditaatio?

Mindfulness-meditaatio on tekniikka, jolla harjoitetaan mieltä. Se auttaa meitä olemaan tietoisempia ja keskittymään nykyhetkeen. Tätä tilaa kuvataan rauhalliseksi ja vakaaksi. Teemme tämän kiinnittämällä huomiota hengitykseemme, kehomme tuntemuksiin tai nykyhetkeen. Kun mielemme eksyy kurssilta, palautamme sen varovasti takaisin.

Miten mindfulness-meditaatio parantaa muistia?

Se auttaa muistia unohtamaan uusia tietoja entistä epätodennäköisemmin. Tämä johtuu siitä, että se vähentää häiriötekijöitä. Lisäksi se suurentaa aivojen osaa, jota kutsutaan hippokampukseksi. Suurempi hippokampus on yhteydessä parempaan muistiin.

Mitkä ovat joitakin mindfulness-tekniikoita muistin parantamiseksi?

On olemassa muutamia meditaatiotyyppejä, jotka voivat auttaa muistia. Voit kokeilla keskittyä hengitykseesi tai siihen, miltä kehosi tuntuu.

Toinen tapa on kiinnittää huomiota siihen, mitä ympärilläsi on. Vedä sitten keskittymisesi varovasti takaisin, kun mielesi alkaa harhailla. Voit myös kokeilla skannata kehoasi osa kerrallaan, mitä kutsutaan vartalon skannausmeditaatioksi.

Miten voin sisällyttää mindfulnessin jokapäiväiseen elämääni parantaakseni muistiani?

Aloita kiinnittämällä huomiota päivittäisiin tehtäviin. Tämä voi olla niinkin yksinkertaista kuin istuminen, kävely tai syöminen. Kun ajatuksia tai arvosteluja tulee esiin, huomaa ne. Siirrä sitten keskittymisesi rauhallisesti takaisin siihen, mitä olet tekemässä.

Mikä rooli hippokampuksella on muistin muodostumisessa?

Hippokampus on elintärkeä muistojen tallentamisessa. On osoitettu, että meditaatio voi itse asiassa suurentaa sitä. Ja suurempi hippokampus tarkoittaa parempaa muistia.

Miten voin voittaa häiriötekijät mindfulness-harjoituksen aikana?

Kun mielesi harhailee, älä huoli. Se on luonnollista. Palauta vain huomiosi varovasti takaisin. Voit keskittyä hengitykseesi, kehosi tuntemuksiin tai mihin tahansa, mitä teetkin sillä hetkellä.

Voinko yhdistää mindfulnessia muihin muistitekniikoihin?

Kyllä, voit yhdistää mindfulnessin muihin muistitemppuihin. Esimerkiksi käyttämällä tarinoita tai kuvia mielessäsi. Kokeile erilaisia menetelmiä. Katso, mikä auttaa muistiasi eniten.

Miten voin luoda henkilökohtaisen mindfulness-rutiinin?

Mieti, mikä sopisi elämääsi ja mistä pidät. Etsi aika ja paikka, joka on sinulle rauhallinen ja mukava. Kokeile erilaisia mindfulness-harjoituksia nähdäksesi, mistä nautit eniten. Tämän tekeminen joka päivä on tärkeää muistisi kannalta.

Lähdelinkit

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku