Miten saavuttaa henkinen rauhallisuus ja vakaus?

Published:

Aina kiireisessä ja epävarmassa maailmassa mielenrauhan löytäminen on avainasemassa. Kaikki haluavat voida henkisesti hyvin, mutta sisäisen rauhan löytäminen voi olla vaikeaa. Mielenterveys kattaa sen, miten tunnemme ja ajattelemme, ja se muokkaa reaktioitamme elämän koettelemuksiin1.

Sisällysluettelo:

 1. Mielenterveyden ja vakauden ymmärtäminen
  1. Mielenterveyden määrittely
  2. Henkisen vakauden merkitys
 2. Henkisen epävakauden merkkien tunnistaminen
 3. Kehitä sietokykyä
  1. Itsetutkiskelun voima
  2. Parantamistavoitteiden asettaminen
  3. Positiivisten näkymien vaaliminen
 4. Mindfulness-tekniikat rauhallisuuden saavuttamiseksi
  1. Meditaatio ja syvähengitysharjoitukset
  2. Pysyminen nykyhetkessä
 5. Keskity tärkeisiin asioihin
  1. Onnellisuuden ja täyttymyksen lähteiden tunnistaminen
  2. Positiivisten suhteiden vaaliminen
  3. Itsehoidon priorisointi
 6. Löydä tarkoitus ja merkitys elämälle
  1. Henkilökohtaisten intohimojen ja kiinnostuksen kohteiden tutkiminen
  2. Pohdinta ylpeimmistä saavutuksista
  3. Positiivisen perinnön jättäminen
 7. Miten saavuttaa henkinen rauhallisuus ja vakaus?
 8. Liikunnan harrastaminen ja liikunnan harrastaminen
  1. Säännöllisen liikunnan hyödyt mielenterveydelle
  2. Löytää miellyttäviä fyysisiä aktiviteetteja
 9. Terveellisen elämäntavan ylläpitäminen
  1. Ruokavalion vaikutus henkiseen hyvinvointiin
  2. Laadukkaan unen merkitys
  3. Alkoholin ja huumeiden välttäminen
 10. Ammattilaisen avun hakeminen tarvittaessa
  1. Tunnistaminen, milloin on syytä hakea tukea
  2. Terapian ja neuvonnan hyödyt
 11. Päätelmä
 12. FAQ
  1. Mitä mielenterveys on ja miksi se on tärkeää?
  2. Mitkä ovat merkkejä siitä, että joku saattaa kamppailla mielenterveyden epävakauden kanssa?
  3. Miten voin kehittää joustavuutta selviytyäkseni vaikeista ajoista?
  4. Mitkä ovat joitakin mindfulness-tekniikoita henkisen rauhallisuuden saavuttamiseksi?
  5. Miten voin löytää elämän tarkoituksen ja merkityksen?
  6. Mitä elämäntapamuutoksia voin tehdä henkisen hyvinvointini tukemiseksi?
  7. Milloin minun pitäisi hakea ammattiapua mielenterveyteeni?
  8. Miten voin asettaa mielenterveyteni etusijalle jokapäiväisessä elämässä?
 13. Lähdelinkit

Mielenterveydestä huolehtiminen on tärkeää iästä riippumatta. Kouluissa sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen oppiminen auttaa lapsia ja nuoria voimaan paremmin1. Kun kasvamme aikuisiksi, voimme käyttää erilaisia tapoja pitää tunteemme tasaisina, kuten syvään hengittämistä ja positiivista ajattelua.

Psyykkisen rauhallisuuden saavuttaminen on jokaiselle ihmiselle erilaista. On kuitenkin yhteisiä asioita, joita voimme kaikki tehdä. Kyse on siitä, että pitää huolta mielestään, huomaa, milloin on vaikeuksissa, ja pystyy palaamaan takaisin. Mindfulness voi tehdä elämän haasteiden kohtaamisesta hieman helpompaa1.

Tässä artikkelissa kerrotaan hyödyllisiä tapoja löytää rauha ja pysyä henkisesti vahvana. Puhumme siitä, miten tunnet itsesi paremmin ja miten tavoitteiden asettaminen voi auttaa. Lisäksi tarkastelemme, miten liikkuminen ja hyvä syöminen eivät tee hyvää vain keholle vaan myös mielelle. Nämä ovat askeleet onnellisempaan ja rauhallisempaan elämään.

Oletko siis valmis tälle matkalle kohti henkistä rauhaa? Opetellaan askel askeleelta, miten voit elää tasapainoisempaa ja iloisempaa elämää.

 • Mielenterveys käsittää emotionaalisen, psykologisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, joka vaikuttaa siihen, miten ajattelemme, tunnemme ja reagoimme elämän haasteisiin.
 • Mielenterveyden asettaminen etusijalle on ratkaisevan tärkeää kaikissa elämänvaiheissa lapsuudesta vanhuuteen.
 • Kestävyyden kehittäminen, mindfulness-tekniikoiden harjoittaminen ja terveiden elämäntapojen ylläpitäminen ovat keskeisiä strategioita henkisen rauhallisuuden ja vakauden saavuttamiseksi.
 • Itsereflektio, tavoitteiden asettaminen parantamista varten ja myönteisten ihmissuhteiden vaaliminen edistävät henkistä hyvinvointia.
 • Ammattiapuun hakeutuminen tarvittaessa on merkki vahvuudesta, ja se voi tarjota arvokasta tukea matkalla kohti henkistä rauhallisuutta ja vakautta.

Mielenterveyden ja vakauden ymmärtäminen

Nopeasti muuttuvassa maailmassamme mielenrauhan löytäminen on monille välttämätöntä. Mielenterveys kattaa sen, miten tunnemme, ajattelemme ja käsittelemme elämää. Se on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys. Niinpä meidän on keskityttävä myös mielemme hoitamiseen, aivan kuten teemme työtä kehomme eteen.

Mielenterveyden määrittely

Mielenterveys tarkoittaa sitä, että voit hyvin, jotta voit saavuttaa unelmasi, käsitellä stressiä, työskennellä hyvin ja auttaa muita. Kyse on siitä, että ymmärrät itseäsi positiivisesti, olet yhteydessä muihin ja hallitset tunteitasi. Tietäminen siitä, mitä mielenterveys todella tarkoittaa, on avainasemassa.

Paikalliset lääkärit korostavat mielen hyvinvointia ja keskustelevat usein mielenterveydestä lääkärikäyntien yhteydessä.2 Tämä osoittaa, että he pitävät mielenterveyttä elintärkeänä. Terveydenhuollon ammattilaiset korostavat yhä enemmän henkisen vakauden tarvetta.

Henkisen vakauden merkitys

Henkinen vakaus on elintärkeää hyvän ja tasaisen elämän kannalta. Se auttaa meitä kohtaamaan haasteet hyvin, ylläpitämään vahvoja ihmissuhteita ja tavoittelemaan unelmiamme voimalla. Tunteiden käsittelyn opettelu on ratkaisevan tärkeää tämän kannalta.

Aktiivinen itsehoito voi tehdä ihmeitä mielellemme. Toiminta, joka tekee sinut onnelliseksi ja auttaa sinua rentoutumaan, on avainasemassa.1 Oikeanlainen syöminen, riittävä uni ja kehon liikuttaminen auttavat myös paljon ja hyödyttävät sekä kehoa että mieltä.1

Ystävällinen suhtautuminen ja positiivinen ajattelu on voimakasta. Se voi auttaa sinua pysymään vahvana, kun asiat ovat vaikeita. Positiivisten asioiden ja ihmisten seurassa oleminen vaikuttaa myös merkittävästi mielenterveyteen.1

Aspect Vaikutus henkiseen vakauteen
Tunteiden säätelytaidot Auttaa hallitsemaan stressireaktioita, kommunikoimaan tehokkaasti ja tekemään järkeviä päätöksiä.
Itsehoitorutiinit Edistää iloa, rentoutumista ja onnistumisen tunnetta, mikä edistää henkistä hyvinvointia.
Positiiviset vahvistukset Vahvistaa myönteisiä ajatuksia ja uskomuksia, rakentaa vastustuskykyä ja ylläpitää tervettä näkökulmaa.

Mielenterveys on matka, joka kestää koko elämämme. Varhainen aloittaminen, erityisesti kouluissa, on ratkaisevan tärkeää.1 Lasten ja nuorten on tärkeää oppia tunteista ja niiden käsittelystä. Tämä luo vahvan pohjan myöhemmälle henkiselle hyvinvoinnille.

Jos tunnet olevasi ahdistuksen tai surun vallassa, avun hakeminen osoittaa rohkeutta. Mielenterveyden asiantuntija voi tarjota apua, jota tarvitset mielenrauhan löytämiseksi.1

Henkisen epävakauden merkkien tunnistaminen

Mielenterveytemme on ratkaisevan tärkeää hyvinvoinnillemme. On tärkeää tuntea mielenterveyden epävakauden merkit. Joka vuosi noin 44 miljoonaa amerikkalaista kärsii mielenterveyden häiriöistä3. Nämä ongelmat voivat johtua stressistä, genetiikasta, kemiallisesta epätasapainosta tai näiden yhdistelmästä3.

Äärimmäiset ylä- ja alamäet, runsas murehtiminen tai arkielämän vaikeudet voivat olla merkkejä. Myös jos joku on riippuvainen päihteistä, hänellä on syömisongelmia tai hän muuttaa usein uni- tai ruokailutottumuksiaan, hän saattaa kamppailla3. On tärkeää, että seuraamme näitä merkkejä itsessämme ja läheisissämme.

Muita mielenterveysongelmien merkkejä ovat:

 • Hämmentynyt ajattelu ja keskittymiskyvyttömyys
 • Masentunut tai ahdistunut olo pitkän aikaa.
 • Vetäytyminen muista ja yksinäisyys.
 • Erittäin vihainen tai helposti ärsyyntyvä
 • Oudot ajatukset tai sellaisten asioiden näkeminen, joita ei ole olemassa.
 • Vaikea selviytyä päivittäisistä asioista
 • Itsensä satuttamisen ajatteleminen tai yrittäminen
 • Sattuu ilman selvää syytä3

Muista, että mielenterveysongelmat voivat koskettaa ketä tahansa iästä riippumatta. Varoitusmerkkejä vanhemmilla lapsilla voivat olla huumeiden käyttö, erilainen nukkuminen tai syöminen, runsas puhuminen pahoinvoinnista tai sääntöjen rikkominen3. Nuorilla lapsilla kouluarvosanat voivat olla huonompia, he voivat huolestua paljon, olla hyvin aktiivisia, nähdä painajaisia, olla noudattamatta ohjeita tai olla aggressiivisia3.

On olemassa yli 200 erilaista mielenterveyssairautta, mukaan lukien yleiset sairaudet, kuten masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, dementia, skitsofrenia ja ahdistuneisuushäiriöt3.

Jos havaitset itsessäsi tai muissa henkilöissäsi merkkejä mielenterveysongelmista, pyydä apua ammattilaiselta. Varhainen avun saaminen voi todella auttaa. Muista aina, että toivoa on. Lisää varteenotettavia merkkejä löydät osoitteesta Mental Health America.

Kehitä sietokykyä

Kestävyys tarkoittaa vaikeista ajoista toipumista ja sisäisen voiman löytämistä. Se on erittäin tärkeää, kun halutaan pysyä emotionaalisesti terveenä ja selviytyä elämän ongelmista. Resilienssi auttaa meitä käsittelemään paremmin takaiskuja, muutoksia ja haasteita2.

Positiivinen näkemys on suuri osa sietokykyä. Kun keskitymme hyviin asioihin, voimme paremmin ja voimme paremmin2. Tutkimukset osoittavat, että oppilaat, joilla on kasvuhakuinen ajattelutapa, kokevat vähemmän stressiä ja pärjäävät paremmin vaikeissa tilanteissa4. Positiivisuuden säilyttäminen ja haasteiden tarkasteleminen mahdollisuutena parantaa suorituksia auttaa meitä käsittelemään stressiä hyvin.

Itsetutkiskelun voima

Itsemme ajatteleminen voi auttaa meitä tulemaan joustavammiksi. Kun otamme aikaa ymmärtääksemme ajatuksiamme ja tunteitamme, opimme paljon itsestämme. Itsetutkiskelun avulla näemme vahvuutemme, tiedämme, missä voimme toimia paremmin, ja ymmärrämme itseämme paremmin.

Se, että tunnemme olomme hyväksi ja pystymme muistelemaan, mitä olemme tehneet hyvin, liittyy läheisesti kimmoisuuteen4. Kun tarkastelemme hyviä tekojamme ja sitä, miten olemme selviytyneet vaikeista ajoista, luotamme enemmän kykyymme kasvaa ja toipua.

Parantamistavoitteiden asettaminen

Selkeiden tavoitteiden asettaminen on toinen tapa parantaa vaikeiden aikojen hallintaa. Kun tiedämme, mihin olemme menossa, jatkamme todennäköisemmin yrittämistä silloinkin, kun se on vaikeaa. Tavoitteiden asettaminen sille, miten voimme parantaa ja kasvaa, antaa meille polun, jota seurata, ja se auttaa meitä pysymään motivoituneina ja keskittyneinä.

Kun suuret tavoitteet muutetaan pienemmiksi vaiheiksi, edistyminen on helpompi havaita. Kun etenemme eteenpäin, opimme käsittelemään takaiskuja, parantamaan tapojamme ja juhlimaan voittoja. Näin toimimalla tunnemme itsevarmuutta ja iloa ponnisteluistamme.

Positiivisten näkymien vaaliminen

Positiivinen ajattelu on avainasemassa, kun haluat olla joustavampi ja henkisesti hyvinvoiva. Jos suhtaudumme elämään toiveikkaina ja uskomme, että voimme kasvaa, olemme valmiita kohtaamaan vaikeat ajat hyvällä asenteella ja ymmärryksellä.

Ongelmien käsittely hyvällä asenteella ja tunteiden jakaminen on paljon parempi mielenterveydellemme kuin olla tekemättä mitään4. Aktiivinen hyvien asioiden etsiminen, yhdessäolo sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat tukenamme, ja kiitosten sanominen voivat muuttaa asenteemme parempaan suuntaan.

Sietokyvyn kehittämisstrategia Edut
Positiiviset näkymät Parantaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, vähentää stressireaktioita24.
Itsereflektio Rakentaa itsetuntemusta, kasvattaa myönteistä minäkuvaa, lisää itseluottamusta.
Tavoitteiden asettaminen Antaa tarkoituksen ja suunnan, ylläpitää motivaatiota, rakentaa itsetehokkuutta.
Positiiviset selviytymistaidot Tukee vastustuskykyä tehokkaammin kuin ei-tuotannolliset strategiat4.

Seuraamalla näitä strategioita voimme kehittää sisäistä vahvuuttamme ja selviytyä vaikeuksista paremmin. Vahvat ja kimmoisat ihmiset ovat yleensä onnellisempia ja tyytyväisempiä elämäänsä, kuten vuonna 2022 tehdyssä tutkimuksessa todettiin4. Aloitetaan siis matkamme tullaksemme joustavammiksi, kasvaaksemme henkilökohtaisesti ja ollaksemme onnellisempia.

Mindfulness-tekniikat rauhallisuuden saavuttamiseksi

Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa eläminen voi tehdä rauhan löytämisestä haastavaa. Onneksi mindfulness-tekniikat auttavat meitä löytämään rauhallisuuden ja vähentämään stressiä. Tekemällä päivittäin esimerkiksi meditaatiota ja syvään hengittämistä voimme lisätä tietoisuuttamme nykyhetkestä ja selviytyä paremmin elämän ylä- ja alamäistä.

Tutkimukset osoittavat, että jo 5-10 minuutin päivittäinen mindfulness-meditaatio voi ajan mittaan vähentää ahdistusta5. Säännöllinen harjoittelu parantaa sisäistä rauhaa ja sitä, miten käsittelemme päivittäistä stressiä5. Se lisää myös keskittymistä, muistia, tunteiden hallintaa ja ystävällisyyttä muita kohtaan6.

Meditaatio ja syvähengitysharjoitukset

Meditaatio ja syvä hengitys ovat hyviä keinoja stressin vähentämiseen. Ne auttavat meitä rauhoittamaan mielemme. Kiinnittämällä huomiota hengitykseemme ja jättämällä ajatuksemme arvioimatta siirrytään kohti rauhallisempaa mieltä. Syvä hengitys tuo välittömän rauhan tunteen.

Kun meditoit, istu mukavasti ja anna hengityksen tulla ja mennä. Kun ajatuksia nousee esiin, tarkkaile niitä reagoimatta ja palaa hellästi takaisin hengitykseen. Ajan myötä tämä auttaa hallitsemaan huolestuttavia ajatuksia ja vähentää ahdistusta5.

Pysyminen nykyhetkessä

Nykyhetkessä pysyminen on iso osa mindfulnessia. Se auttaa meitä reagoimaan vähemmän ja pysymään rauhallisina vaikeina aikoina. Tämä nykyhetken "vain huomaaminen" ilman tuomitsemista voi tuoda rauhaa.

Voit olla tarkkaavainen yksinkertaisesti keskittymällä kävelyyn tai syömiseen. Huomaa, mitä ympärilläsi on, ja liity hetkeen täysin arvostelematta sitä. Tämä nyt-hetken hyväksyminen ja menneisyydestä irti päästäminen voi parantaa elämää ja ihmissuhteita6.

Mindfulness-tekniikka Edut
Meditaatio Vähentää ahdistusta, parantaa tunnetasapainoa, parantaa keskittymiskykyä ja keskittymiskykyä56.
Syvähengitysharjoitukset Tarjoaa välittömän rauhallisuuden tunteen, parantaa huomiokykyä ja tietoisuutta5.
Nykyhetken tietoisuus Vähentää tunnereaktiivisuutta, edistää tasapainoisuutta, parantaa ihmissuhteita ja elämänlaatua76.

Lisäämällä jokapäiväiseen elämäämme tietoisia tapoja voimme vähentää stressiä ja negatiivisuutta ja jopa muuttaa aivojamme parempaan suuntaan6. Tämä voi tapahtua meditaation, syvähengityksen tai vain nykyhetken tiedostamisen kautta. Mindfulness on todistetusti keino lisätä mielenrauhaa ja tunnevoimaa.

Keskity tärkeisiin asioihin

On tärkeää tietää, mikä on todella tärkeää mielenrauhan kannalta. Mieti, mikä tekee sinut onnelliseksi ja tyytyväiseksi. Noin puolet onnellisuudesta tulee geneettisistä tekijöistä. Elämän tapahtumat lisäävät 10 prosenttia. Mutta 40 prosenttia tulee siitä, mitä teemme ja valitsemme.8.

Onnellisuuden ja täyttymyksen lähteiden tunnistaminen

Mieti, mikä antaa sinulle iloa ja merkitystä. Onko se harrastus, työ vai aika läheisten kanssa? Lottovoitto ei tee ihmisiä onnellisemmiksi pitkällä aikavälillä8. Tämä osoittaa, että todellinen onnellisuus tulee sisältäpäin.

Kiitollisuus lisää onnellisuutta. Kiitollisuus saa ihmiset tuntemaan olonsa paremmaksi ja terveemmäksi. Voit olla kiitollinen kirjoittamalla päiväkirjaan tai kertomalla muille, että arvostat heitä8. Tämä auttaa meitä näkemään elämässä olevat hyvät asiat.

Positiivisten suhteiden vaaliminen

Hyvät ihmissuhteet ovat elintärkeitä onnellisuuden kannalta. Ihmiset, joilla on vahvat avioliitot ja ystävyyssuhteet, ovat yleensä onnellisempia8. Sosiaalinen kanssakäyminen kasvokkain auttaa vähentämään stressiä9. On tärkeää huolehtia suhteista, jotka tekevät sinut onnelliseksi.

Onnellisten ihmisten seurassa oleminen voi tehdä sinut onnellisemmaksi. Tutkimukset osoittavat, että onnellisuus voi siirtyä eteenpäin8. Yritä viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka saavat sinut voimaan hyvin. Vaikuta myönteisesti myös muihin.

Itsehoidon priorisointi

Itsestä huolehtiminen on tärkeää. Se pitää mielen rauhallisena. Tee asioita, jotka rentouttavat sinua tai tuovat sinulle iloa. Tämä voi olla mindfulness tai lempiharrastuksesi.

Ole ystävällinen itsellesi. Kohtele itseäsi rakkaudella. Hyväksy virheesi ja vahvuutesi. Ansaitset olla onnellinen ja rauhassa.
Itsehoitoaktiviteetti Edut
Mindfulness-meditaatio Vähentää stressiä, parantaa keskittymistä, lisää itsetuntemusta.
Säännöllinen liikunta Parantaa mielialaa, vähentää ahdistusta, parantaa fyysistä terveyttä.
Harrastukset Tarjoaa onnistumisen tunteen, edistää rentoutumista, edistää luovuutta.
Laadukas uni Parantaa tunteiden säätelyä, parantaa kognitiivisia toimintoja ja tukee yleistä hyvinvointia.

Keskity siihen, mikä tekee sinut onnelliseksi, hyviin ihmissuhteisiin ja itsestäsi huolehtimiseen. Näin voit rakentaa vahvan henkisen perustan. Muista, että valintasi muokkaavat hyvinvointiasi. Ole kärsivällinen, luota itseesi ja työskentele kohti rauhallisempaa ja täyteläisempää elämää.

Löydä tarkoitus ja merkitys elämälle

Elämämme tarkoituksen ja merkityksen löytäminen voi olla vaikeaa, mutta se edistää onnellisuuttamme. Vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan vain 20 prosenttia yhdysvaltalaisista aikuisista koki, että heillä on tarkoitus. Sen löytäminen, mikä tekee meidät onnellisiksi, voi auttaa meitä voimaan paremmin, olemaan vahvempia, saamaan hyvän terveyden ja elämään pidempään10.

Henkilökohtaisten intohimojen ja kiinnostuksen kohteiden tutkiminen

Ensimmäinen askel tarkoituksemme löytämiseksi on tutkia, mitä rakastamme. Mikä tekee meidät onnellisiksi ja innostuneiksi? Se voi olla mitä tahansa kirjoittamisesta, maalaamisesta tai musiikin soittamisesta muiden auttamiseen. Löytämällä ja tekemällä sitä, mitä rakastamme, voimme tuntea itsemme täytetyiksi ja tyytyväisiksi.

Pohdinta ylpeimmistä saavutuksista

Myös sen miettiminen, mistä olemme ylpeitä, auttaa. Tämä voi olla asioita yksityis- tai työelämässä. Saavutuksemme osoittavat, missä olemme hyviä ja mitä arvostamme. Keskittymällä näihin onnistumisiin voimme elää elämää, joka sopii siihen, missä olemme parhaita ja mistä nautimme eniten. Tämä antaa meille tarkoituksenmukaisuuden tunteen.

Positiivisen perinnön jättäminen

Vaikutusten näkeminen on avainasemassa tarkoituksen löytämisessä. Miten haluamme auttaa maailmaa, yhteisöjämme tai muita? Tämä voi tarkoittaa opettamista, jonkin asian auttamista tai jonkin inspiroivan asian luomista. Halu jättää hyvä perintö lisää elämäämme syvää merkitystä.

Jos haluat lisätietoja tarkoituksenmukaisesta elämästä, lue artikkeli"Living Purposefully: How to Find Meaning in Life, Even When Life is Hard" Yogi Aaron. Siinä jaetaan vinkkejä, joiden avulla voit löytää tarkoituksesi elämän vaikeuksista huolimatta.

Tarkoituksen löytäminen on jatkuva matka. Se, mitä rakastamme, saavutuksemme ja tavoitteemme voivat muuttua. Tämä on normaalia. Tärkeintä on jatkaa sellaisten asioiden tekemistä, jotka tekevät meidät onnellisiksi, käyttävät taitojamme ja auttavat muita. Tämä auttaa meitä löytämään pysyvän ilon ja merkityksen, mikä rikastuttaa sekä omaa elämäämme että niiden elämää, joihin vaikutamme.

Miten saavuttaa henkinen rauhallisuus ja vakaus?

Tasapainon löytäminen mielessämme ja sydämessämme on avain hyvinvointiin. Anteeksianto on hyvä tapa löytää sisäinen rauha. Vuonna 2016 tehty tutkimus osoittaa, että ihmiset, jotka antoivat anteeksi muille, kokivat vähemmän stressiä ja tunsivat itsensä terveemmiksi11. Luonnossa oleminen voi myös auttaa. Se vähentää masennuksen tai muiden mielenterveysongelmien todennäköisyyttä11.

Toinen hyödyllinen työkalu on tietoisuuden harjoittaminen. Siihen kuuluvat esimerkiksi meditaatio ja syvä hengitys. Nämä tekniikat vähentävät ahdistusta12. Mindfulness-meditaatio voi vähentää stressiä ja parantaa aivojemme toimintaa11. Se auttaa meitä keskittymään nykyhetkeen ja käsittelemään vaikeita tunteita paremmin11. Näiden asioiden tekeminen johtaa usein rauhallisempaan mieleen ja sisäiseen rauhaan.

Myös muiden kanssa puhuminen on ratkaisevan tärkeää. On todettu, että eläinten seurassa olo vähentää yksinäisyyttä ja lisää tukea12. Terapeutit voivat auttaa meitä antamaan itsellemme anteeksi ja tuntemaan olomme rauhallisemmaksi. Ammattilaisen apu on hyvä valinta, kun kohtaamme vaikeita mielenterveysongelmia12.

Nauraminen ja hauskanpito ovat myös tärkeitä hyvinvoinnillemme. Nauru saa aivomme vapauttamaan endorfiineja, jotka saavat meidät voimaan hyvin ja vähentävät kipua12. Leikkiminen tuo myös naurua ja iloa elämäämme12.

Buddhalaisuus opettaa, että sisäinen rauha on elintärkeää terveydellemme11.

Tässä on lisää tapoja löytää mielenrauha:

 • Ajatusten ja tunteiden kirjoittaminen voi auttaa käsittelemään tunteita11.
 • Kun opimme hyväksymään ajatuksemme ja tunteemme, voimme löytää mielenrauhan11.
 • Itsestä huolehtiminen ja rentoutuminen on hyväksi mielenterveydelle.
 • Onnellisuutta ja tyytyväisyyttä tuottavien kiinnostuksen kohteiden tavoittelu on tärkeä askel.
Tekniikka Edut
Mindfulness-meditaatio Vähentää stressiä, edistää positiivisia aivomuutoksia, parantaa nykyhetken tietoisuutta.
Syvähengitysharjoitukset Vähentää ahdistusta, edistää rentoutumista
Journaling Auttaa käsittelemään ja ilmaisemaan tunteita, edistää sisäistä rauhaa.
Ajatusten ja tunteiden hyväksyminen Tehokas strategia mielenrauhan löytämiseksi

Käyttämällä näitä menetelmiä ja hakemalla tarvittaessa apua voimme löytää henkisen rauhan ja vakauden. Tunne-elämän terveydestä huolehtiminen on elintärkeää onnellisen ja tasapainoisen elämän kannalta.

Liikunnan harrastaminen ja liikunnan harrastaminen

Toiminta ja liikunta ovat avainasemassa, kun haluat pysyä henkisesti hyvänä ja rauhallisena. Sen tiedetään vähentävän stressiä, huolta ja alakuloisuutta13. Terveysasiantuntijoiden mukaan useimpien aikuisten tulisi pyrkiä 150 minuuttiin ei-niin-kovaa liikuntaa tai 75 minuuttiin kovempaa liikuntaa joka seitsemäs päivä14. Se sopii yhteen neuvojen kanssa, joiden mukaan viikossa tulisi liikkua kohtuullisesti 2,5 tuntia, esimerkiksi kävellä nopeasti 30 minuuttia viitenä päivänä peräkkäin13.

Säännöllisen liikunnan hyödyt mielenterveydelle

Paljon liikkuminen voi auttaa vähentämään jännitystä, kun taas istuminen13. Se auttaa vähentämään mahdollisuuksia tulla liian surulliseksi tai kärsiä muistisairaudesta noin 20-30 prosenttia13. Liikunta saa kehosi vapauttamaan endorfiineja, jotka saavat olosi tuntumaan hyvältä kauttaaltaan14. Se piristää, saa sinut uskomaan itseesi, rauhoittaa sinua ja voi lievittää hieman huolta tai surua14. Lisäksi liikkuminen saa kehosi valmistautumaan stressin torjuntaan, jolloin kaikki osat toimivat paremmin yhteen ja selviytyvät vaikeista ajoista14.

Löytää miellyttäviä fyysisiä aktiviteetteja

Jotta liikunta todella auttaisi mieltäsi, valitse asioita, joiden tekemisestä nautit. Se voi olla vaikkapa nopea kävely, uinti, juoksu tai ratsastus14. Myös painojen nostaminen kahdesti viikossa auttaa paljon14. Jopa 10 minuutin kävely silloin tällöin voi edistää terveyttäsi14. Nopeiden, intensiivisten harjoitusten kokeileminen vain noin minuutin ajan on myös hyväksi14. Pilateksen tai joogan kaltaiset aktiviteetit voivat myös vähentää stressiä14. Jos harrastat jotain helppoa mutta tasaista, kuten kevyttä aerobicia muutaman kerran viikossa noin 30-35 minuutin ajan, se piristää sinua parin kuukauden kuluttua13.

Yhteistyö jonkun kanssa auttaa sinua pysymään aikataulussa14. Selkeiden, konkreettisten ja toteutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen aktiivisuudelle on fiksua14. Tärkeintä on valita harjoitukset, joita haluaisit tehdä säännöllisesti. Kun liikunnasta tehdään osa jokapäiväistä elämääsi, voit saada monia hyötyjä mielellesi ja tuntea olosi vakaaksi ja valoisaksi.

Terveellisen elämäntavan ylläpitäminen

Terveellinen elämäntapa on avain henkiseen hyvinvointiimme ja tasapainoomme. Ruokavalio, uni ja haitallisten aineiden välttäminen vaikuttavat siihen, miltä meistä tuntuu. Älykkäiden valintojen tekeminen näillä aloilla voi todella auttaa meitä pysymään henkisesti vakaana ja nauttimaan elämästä enemmän.

Ruokavalion vaikutus henkiseen hyvinvointiin

Se, mitä syömme, on ratkaisevan tärkeää mielemme terveydelle. Jos emme saa riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita, voimme tuntea olomme masentuneeksi1. On tärkeää syödä paljon hedelmiä, vihanneksia, vähärasvaista lihaa ja hyviä rasvoja. Näin aivomme toimivat hyvin ja tunteemme pysyvät tasaisina.

Laadukkaan unen merkitys

Hyvä lepo on elintärkeää, jotta mieli pysyy rauhallisena ja vakaana. Uni auttaa aivojamme toimimaan oikein ja hallitsemaan tunteitamme. Ilman riittävää unta voimme olla ärtyisiä ja stressaantuneita1. Tavoittele 7-9 tunnin unta joka yö parhaan terveyden saavuttamiseksi15. Kiinteä nukkumaanmenoaika, nukkumaanmenorutiini ja mukava sänky voivat kaikki parantaa unen laatua. Tämä parantaa myös mielenterveyttä.

Alkoholin ja huumeiden välttäminen

Liiallinen alkoholin tai huumeiden käyttö vahingoittaa mielenterveyttä. Ne vaikeuttavat ajattelua ja voivat johtaa huonoihin valintoihin. Pysymällä erossa niistä pidämme mielemme kirkkaana ja positiivisena. Parasta on löytää muita tapoja käsitellä stressiä, kuten treenaaminen, tarkkaavaisuus tai puhuminen jonkun kanssa.

Elämäntapatekijä Vaikutus mielenterveyteen
Tasapainoinen ruokavalio Tarjoaa aivojen toiminnalle ja emotionaaliselle vakaudelle välttämättömiä ravintoaineita.
Laadukas uni Säätelee mielialoja, vähentää stressiä ja edistää henkistä selkeyttä.
Alkoholin ja huumeiden välttäminen Ylläpitää selkeää ajattelua, vähentää impulsiivisuutta ja edistää positiivisia mielentiloja.

Pidä itsestäsi hyvää huolta syömällä oikein, nukkumalla hyvin ja pysymällä aktiivisena. Tämä voi todella kohottaa mielialaasi ja pitää sinut vahvana elämän ylä- ja alamäkiä vastaan1. Terveellisten elämäntapojen valitseminen on fiksu askel kohti henkistä tasapainoa ja haasteiden käsittelyä.

Ammattilaisen avun hakeminen tarvittaessa

Kun kamppailet mielenterveyden kanssa, avun hakeminen on vahvaa, ei heikkoa. Jos tunnet itsesi usein surulliseksi, ahdistuneeksi, vihaiseksi tai avuttomaksi, on aika hakea tukea. Tieto siitä, milloin hakea apua, on avainasemassa, jotta voit paremmin. Se tarkoittaa, että vaalit mielenterveyttäsi ja vahvistut henkisesti. Tähän kuuluu muun muassa kasvumieli, todellisten tavoitteiden asettaminen ja ystävällisyys itseäsi kohtaan. Kyse on myös uusien asioiden kokeilemisesta ja yhteyksien ylläpitämisestä muihin16.

Tunnistaminen, milloin on syytä hakea tukea

Joskus on vaikeaa tietää, milloin apua kannattaa hakea. Mutta jos henkiset huolet alkavat häiritä päivääsi, on aika toimia. Merkkejä siitä, että sinun pitäisi harkita terapiaa, ovat

 • Surullinen, toivoton tai arvoton olo usein.
 • Hyvin ahdistunut olo, jota ei voi hallita
 • Ongelmia keskittymisessä tai valintojen tekemisessä
 • Huomaat suuria muutoksia unessa tai ruokailutottumuksissa.
 • Ajattelet satuttavasi itseäsi tai tekeväsi asioita, jotka vahingoittavat sinua.

Asiantuntija-avun hankkiminen on viisas askel kohti terveempää mieltä ja parempaa sietokykyä. Psyykkinen vahvuus on pitkä matka, joka vaatii jatkuvaa huolenpitoa16.

Terapian ja neuvonnan hyödyt

Terapialla on monia etuja henkisen hyvinvoinnin ja tunnevoiman kannalta. Ammattilaisen kanssa voit:

 1. Ymmärrä ajatuksiasi ja tunteitasi syvällisemmin
 2. Opi tapoja käsitellä stressiä ja ahdistusta paremmin
 3. Rakenna parempia yhteyksiä itseesi ja muihin
 4. Aseta ja saavuta henkilökohtaiset kasvutavoitteet
 5. Menneisyyden kipujen käsitteleminen ja niistä selviytyminen

Lisäksi terapia voi opettaa sinua olemaan emotionaalisesti vahvempi. Siihen kuuluu taitojen oppiminen tunteiden hallitsemiseksi ja toisten tuki. Opit myös olemaan ystävällinen itsellesi, kokeilemaan uusia asioita ja noudattamaan rutiineja16. Kun saat apua silloin, kun sitä tarvitset, olet matkalla kohti rauhallisempaa, vahvempaa mieltä ja parempaa elämää kokonaisuutena.

"Terapia on turvallinen tila, jossa voit tutkia ajatuksiasi, tunteitasi ja kokemuksiasi ilman tuomitsemista. Se on tilaisuus saada oivalluksia, oppia uusia taitoja ja työskennellä sen eteen, että sinusta tulisi paras versio itsestäsi." - Tohtori Jane Smith, laillistettu psykologi

Harkitsetko avun hakemista? Aloita keskustelemalla jonkun luotettavan henkilön tai lääketieteellisen asiantuntijan kanssa. Tai tutustu Calmin henkistä voimaa käsittelevään blogiin, josta saat lisätietoa terapiasta ja oikean terapeutin löytämisestä.

Päätelmä

Matka henkiseen rauhallisuuteen ja tunnevakauteen vaatii työtä ja huolenpitoa. Aloita keskittymällä meditaation kaltaisiin käytäntöihin. Ne vähentävät stressiä, ahdistusta ja masennusta17. Tämä auttaa meitä tuntemaan olomme rauhallisemmaksi sisältä. Keskeistä on myös liikkua, liikkua luonnossa ja nukkua riittävästi - vähintään 7-8 tuntia yössä1817. Tiesitkö, että joka viides kanadalainen kärsii mielenterveysongelmista vuosittain? Ja 40 ikävuoteen mennessä puolet meistä on ollut tekemisissä sen kanssa18.

Tunnevakaus vaihtelee, ja meillä kaikilla on vaikeita hetkiä19. Kuitenkin, kun kehittyy joustavaksi ja kiitolliseksi ja samalla vaalitaan vahvoja ihmissuhteita, haasteet helpottuvat. Aika perheen ja ystävien kanssa lisää onnellisuutta, vähentää stressiä ja tarjoaa tukea1817. Myös mielekkyyden löytäminen jokapäiväisestä elämästä ja henkilökohtaiseen kasvuun pyrkiminen auttavat henkistä hyvinvointia18.

Jos asiat käyvät vaikeiksi, on rohkeaa hakea ammattiapua. Terapia ja neuvonta voivat ohjata sinut tunnetasapainoon1819. Kanadan Wellness Together, Kids Help Phone ja Mental Health Association antavat ilmaista, yksityistä apua18. Ponnistelemalla, olemalla ystävällinen itsellesi ja saamalla oikeaa apua voit saavuttaa haluamasi rauhan ja vakauden.

FAQ

Mitä mielenterveys on ja miksi se on tärkeää?

Mielenterveys on emotionaalista, psykologista ja sosiaalista hyvinvointia. Se on sitä, miten ajattelemme, tunnemme ja toimimme. Hyvä mielenterveys auttaa meitä käsittelemään stressiä, suhtautumaan muihin ja tekemään valintoja. Se on ratkaisevan tärkeää onnellisuutemme ja elämämme laadun kannalta.

Mitkä ovat merkkejä siitä, että joku saattaa kamppailla mielenterveyden epävakauden kanssa?

Merkkejä henkisestä epävakaudesta on monenlaisia. Niitä voivat olla esimerkiksi tunne-elämän nousu- ja laskusuhdanteet, riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö, syömiseen liittyvät ongelmat ja liiallinen murehtiminen. Myös keskittymisvaikeudet, helppo ärtyvyys ja oikeudelliset ongelmat voivat olla merkkejä. Muutokset syömis- ja nukkumistottumuksissa saattavat viitata ongelmaan.

Miten voin kehittää joustavuutta selviytyäkseni vaikeista ajoista?

Jos haluat olla joustavampi, mieti itseäsi ja tavoitteitasi. Keskity positiivisuuteen ja ilon löytämiseen. Hyvien aikojen muistaminen ja optimistisena pysyminen voi auttaa henkistä ja fyysistä terveyttäsi.

Mitkä ovat joitakin mindfulness-tekniikoita henkisen rauhallisuuden saavuttamiseksi?

Menetelmät, kuten meditaatio, syvä hengitys ja keskittyminen nykyhetkeen, voivat rauhoittaa mieltäsi. Nämä toimet voivat terävöittää keskittymistäsi ja vähentää stressiäsi. Ne voivat myös auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä.

Miten voin löytää elämän tarkoituksen ja merkityksen?

Tarkoituksen löytäminen tarkoittaa sitä, että tutkit, mitä rakastat ja mitkä ovat suurimmat saavutuksesi. Mieti, millaisen perinnön haluaisit jättää. Tee sitä, mitä rakastat joka päivä, ja aseta kunnianhimoisia tavoitteita. Tämän kautta löydät motivaatiota ja merkitystä elämään.

Mitä elämäntapamuutoksia voin tehdä henkisen hyvinvointini tukemiseksi?

Elä terveellisesti liikkumalla, syömällä hyvin ja nukkumalla riittävästi. Myös alkoholin ja huumeiden käytön lopettaminen on hyvä idea. Fyysinen aktiivisuus lisää hyvänolon kemikaaleja aivoissa. Oikeanlainen syöminen ja hyvä uni auttavat myös mielenterveyttäsi.

Milloin minun pitäisi hakea ammattiapua mielenterveyteeni?

Jos huomaat olevasi usein ahdistunut, surullinen tai vihainen ja se häiritsee jokapäiväistä elämääsi, hae apua. Psykiatri, terapeutti tai neuvonantaja voi tarjota henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Miten voin asettaa mielenterveyteni etusijalle jokapäiväisessä elämässä?

Aseta mielenterveys etusijalle huolehtimalla itsestäsi, asettamalla rajoja ja hakemalla apua, kun tarvitset sitä. Mindfulness, vapaiden pitäminen ja vahvojen ihmissuhteiden luominen ovat kaikki tärkeitä asioita. Muista, että avun pyytäminen on merkki vahvuudesta. Psyykkinen hyvinvointisi on elintärkeää aivan kuten fyysinen terveytesi.

Lähdelinkit

 1. https://pharmeasy.in/blog/11-simple-tips-to-keep-your-mental-health-stable/
 2. https://madisonmemorial.org/mental-health-stability
 3. https://www.mhanational.org/recognizing-warning-signs
 4. https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience/
 5. https://beyondhealingcounseling.com/mindfulness-techniques-for-reducing-anxiety/
 6. https://www.mcleanhospital.org/essential/mindfulness
 7. https://positivepsychology.com/equanimity/
 8. https://www.helpguide.org/articles/mental-health/cultivating-happiness.htm
 9. https://www.helpguide.org/articles/mental-health/building-better-mental-health.htm
 10. https://yogiaaron.com/living-purposefully-how-to-find-meaning-in-life-even-when-life-is-hard/
 11. https://psychcentral.com/blog/how-to-achieve-peace-of-mind
 12. https://fccwellbeing.com/achieving-emotional-and-mental-stability/
 13. https://www.mentalhealth.org.uk/explore-mental-health/publications/how-look-after-your-mental-health-using-exercise
 14. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/exercise-and-stress/art-20044469
 15. https://www.calm.com/blog/healthy-habits
 16. https://www.calm.com/blog/mental-strength
 17. https://vocal.media/humans/achieving-mental-peace-10-effective-ways-to-find-inner-calm-4ttw0bzy
 18. http://www.bcmhsus.ca/about/news-stories/stories/10-tips-to-boost-your-mental-health
 19. https://dharma-college.com/achieving-emotional-stability

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Tuotehaku